България оспорва иск на ЕК за необявена защитена буферна зона

България оспорва иск на ЕК за необявена защитена буферна зона

Българското правителство ще пледира, че е недопустим искът на Европейската комисия срещу страната ни, с който е заведено дело пред Съда на Европейския съюз заради това, че на буферната зона "Рила" не е осигурен статут на специална защитена територия. Такава позиция бе одобрена на правителственото заседание в сряда.

Претенцията на Брюксел към страната ни е, че не спазва директивата за защита на дивите животни, тъй като не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици съгласно Директивата, тъй като не е класифицирала орнитологично важното място "Рила” като специална защитена зона в неговата цялост.

Българската страна обаче твърденията на ЕК за неоснователни и недоказани и обяснява, че Комисията не е взела предвид данни за видовете птици, изпратени от България през 2014 г., които са от значение за решаването на спора, тъй като осигуряват информация за орнитологичната стойност на Рила. България настоява, че държавите членки нямат задължение да класифицират орнитологично важните места като специални защитени зони, а да класифицират като такава зона най-подходящите по брой и площ територии.

Казусът е 2007 г., откогато се отлага приемането на защитени зони от Рила в европейската мрежа НАТУРА 2000. Списъкът на защитените зони с техния териториален обхват, предложен от екоминистерството, е приет от Министерския съвет през 2007 г. За да отговори на наказателната процедура, започнала година по-късно, през 2011 г. България допълва списъка с нова защитена зона "Рилски манастир" за опазване на дивите птици. Така 72% от територията на орнитологично важно място (ОВМ) е включена в границите на защитените зони, припомня онлайн изданието "Дневник".

ЕК обаче продължава да настоява цялата територия на орнитологично важното място да бъде определена като защитена, но през годините страната ни защитава позиция за "достатъчност на екологичната мрежа".

В защитените зони по "Натура 2000" строителство и други стопански дейности не са забранени, но има изисквания за по-голяма прозрачност и по-строг контрол на дейностите в тези територии.

"Причината за необявяването са няколко едри заменки на олигарси, които не желаят да бъдат осветявани и влияят на всяко правителство досега", коментира одобрената правителствена позиция Стефан Аврамов от Българска фондация "Биоразнообразие", който от години се занимава с опазването на редки видове птици и възстановяването им в страната.

"Има събрани достатъчно категорични научни доказателства за находища на приоритетни за ЕС съюз видове птици, бозайници и риби и за териториите, които трябва да бъдат обявени за защитени зони. В събирането на тази информация са участвали както неправителствени организации, така и всички компетентни институти на БАН, а данните са актуални с днешна дата, не са остарели", коментира Аврамов, цитиран от "Дневник".

Според него МОСВ знае това, но в момента категорично лъже, за да забави за пореден път обявяването на тази зона.

Той припомня, че през 2007 г. на няколко пъти правителството на Сергей Станишев категорично отказа да я обяви въпреки направените детайлни проучвания по няколко проекта, потвърдени на два пъти и от специален одит от страна на няколко института на БАН.

Аврамов коментира още, че "Натура 2000" изисква пълна прозрачност на решенията за управлението на тези територии, а това не харесват заменкаджиите.

Така за съжаление България ще бъде осъдена по две процедури – едната за зоната за птиците, а другата за зоната за местообитанията. Втората процедура е на малко по- ранен етап, но и тя ще ни застигне в скоро време. Но глобите ще ги плаща данъкоплатецът, а не министрите на четирите редовни правителства.

Споделяне

Още от Бизнес