България остава на опашката в ЕС по иновации

България остава на опашката в ЕС по иновации

България продължава да е на опашката по иновации сред страните от Европейския съюз. Страната, заедно с Румъния, се нарежда сред държавите скромни иноватори като изостава сериозно от средните нива за ЕС. Това показва доклад на Европейската комисия за иновациите в Европа.

Според данните за първи път Европа изпреварва в това отношение Съединените щати. Същевременно ЕС изостава все повече спрямо Япония и Южна Корея, докато Китай наваксва своето изоставане много бързо.

Според данните иновациите в България не достигат и половината от средното ниво за ЕС. Това състояние остава непроменено от 2012 г. насам макар и в последните години да има съвсем леко покачване.

Силни и слаби страни

Резултатът на всяка държава се определя от различни показатели.

България се представя най-добре по отношение на броя на заетите в растящи бързо фирми, както и в дейности, които изискват специфични знания. Добър е и резултатът по отношение на интелектуалната собственост- заявки за патенти, търговски марки и полезни модели.

Страната обаче изостава сериозно в публичното финансиране на научните разработки и иновациите, както и по научната и развойна дейност от страна на малките и средни предприятия. Проблем са и връзките между компаниите и научните организация за разработването и внедряването на нови продукти и услуги.

Швеция е №1

Докладът на Европейската комисия показва, че Швеция е водещият иноватор в ЕС за 2019 г., следвана от Финландия, Дания и Нидерландия. Обединеното кралство и Люксембург вече не са водещи, но попадат в групата на силните новатори, където за първи път е и Естония.

Като цяло иновациите в ЕС са нараснали средно с 8.8 % от 2011 г. насам. 25 държави от ЕС са подобрили показателите си за този период. Най-резултатни са били Литва, Гърция, Латвия, Малта, Обединеното кралство, Естония и Нидерландия, а най-много са занижили показателите си Румъния и Словения.

На световно равнище ЕС вече надминава САЩ, запазва преднината си пред Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка. Китай обаче го догонва като показателите му говорят за три пъти по-бърз растеж на иновациите от този в ЕС. Япония и Южна Корея увеличават дистанцията спрямо ЕС.

Данните показват още най-силните страни на някои от държавите в ЕС. Дания е лидер по отношение на човешките ресурси и благоприятстваща иновациите среда, Люксембург — привлекателни научноизследователски системи, Франция — финансиране и подкрепа, Германия — фирмени инвестиции. Най-иновативни са малките и средни фирми в Португалия, най-добри са взаимовръзките в Австрия, Малта води по интелектуални активи, а Ирландия по отражение върху заетостта и отражение върху продажбите.

Класация по региони

Освен по страни има и сравнение между отделните региони в ЕС. Така например Югозападният регион в България, в който влиза и столицата София, е сред т. нар. средни иноватори, докато останалите пет части от страната остават в графата на скромните иноватори.

Най-новаторските региони в ЕС са Хелзинки-Усимаа (Финландия), следван от Стокхолм (Швеция) и Ховедщаден (Дания). За деветгодишния период на наблюдение за 159 региона се е повишила ефективността. Тазгодишният сравнителен доклад за иновациите по региони показва силно сближаване в резултатите на отделните региони и спад в разликите помежду им.

"Докладите на Комисията за иновациите в ЕС помагат на държавите членки, техните региони и ЕС като цяло да набележат в кои области е необходимо водените политики да бъдат преразгледани, за да се укрепи водещата роля на Европа в областта на иновациите", коментира Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП.

Ползите

"Иновациите вещаят бъдещи работни места и икономически растеж. Радвам се, че ЕС като цяло отбелязва напредък. За да запазят обаче преднината си в световната надпревара, както ЕС, така и държавите членки трябва да продължат да инвестират и да разработват адекватни политики в услуга на иновациите", добави Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите.

Според комисаря по въпросите на регионалната политика Корина Крецу европейските фондове са основен двигател за иновации и устойчиво развитие. "Стартиращите и малките предприятия спомагат за създаването на нови бизнес модели в отраслите на цифровите технологии или зелената икономика. Иновационните центрове обаче могат да се разрастват и в страни с по-слаби икономики и това обуславя подкрепата ни за иновациите на равнището на регионалните екосистеми, включително в по-слабо развитите региони", добави тя.

От Европейската комисия отбелязват, че през последните десетилетия около две трети от икономическия растеж в Европа се дължи на иновациите. Всяко евро, инвестирано от европейската програма за изследвания и иновации Horizon Europe, може потенциално да генерира възвращаемост до 11 евро от БВП в продължение на 25 години. Според очакванията инвестициите в научни изследвания и иновации ще способстват за създаването на до 100 000 нови работни места в областта на научните изследвания и иновационните дейности между 2021 г. и 2027 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес