Еврокомисията подписа споразумението за партньорство със страната за 2014-2020 г.

България получава от ЕС 700 млн. евро повече по политиките на сближаване

България получава от ЕС 700 млн. евро повече по политиките на сближаване

България ще получи от Европейския съюз близо 10 млрд. евро по политиките за сближаване до 2020 г., което е със 700 млн. евро повече спрямо първия програмен период 2007-2013 г. Това става ясно от подписаното споразумение за партньорство между Европейската комисия (ЕК) и страната ни за периода 2014-2020 г. Това съобщи представителството на ЕК в София.

 

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, който очертава рамката за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове до 2020 г. Документът определя стратегията на страната ни и приоритети за изпълнение на политиката на сближаване на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

 

Освен това по линия на директните плащания за земеделските производители страната ни ще получи от ЕС близо 5.3 млрд. евро през следващите седем години при 1.8 млрд. евро за периода 2007-2013 г.

 

България ще получи за заетост, квалификация и борба с бедността 1.5 млрд. евро от социалния фонд, което е с 20% повече спрямо изминалия програмен период, посочи комисарят по заетост и социална политика Ласло Андор.

 

Колегата му по регионално развитие Йоханес Хан нарече споразумението жизненоважен стратегически план, който поставя България на пътя на заетостта и икономическия растеж. По думите на Хан занапред ще е важна не скоростта, а качеството на усвояване на парите.

 

Неговата говорителка Ширин Уилър коментира пред БНР, че Европейската комисия планира най-късно до края на годината да бъдат одобрени и седемте оперативните програми, с което ще започне и реалното усвояване на парите. Уилър категорично отрече да има връзка между одобряването на споразумението и смяната на властта у нас. По думите ѝ днешното решение на ЕК "не е политическо, а техническо".

 

Повече пари по политиките за сближаване

 

С подписването на документа се открива пътят към инвестиране на 7.6 млрд. евро по линия на политиката на сближаване от структурните и кохезионния фонд. За сравнение, в периода 2007-2013 г. по политиките на сближаване страната ни получи 6.9 млрд. евро.

 

Финансирането на политиките на сближаване от страна на ЕС е "важен двигател за реформи в България", се казва в съобщението на ЕК. През този програмен период Брюксел ще отпуска пари само срещу реформи в съответните области.

 

България получава и още 2.3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.

 

Разпределение на 7.6 млрд. евро по политики за 2014-2020 г.

 

  • 5.09 млрд. евро за по-слабо развитите региони, като такива в България са всички. От тях 3.57 млрд. евро са от Европейския фонд за регионално развитие и 1.52 млрд. евро от Европейския социален фонд

  • 2.28 млрд. евро от кохезионния фонд за инфраструктура

  • 165.7 млн. евро за европейско териториално сътрудничество

  • 55.2 млн. евро за младежка заетост

Всички региони в страната ни ще получат финансиране, като броят на градовете не е фиксиран в споразумението за партньорство.

Средствата ще бъдат инвестирани в образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж, научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж и свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, добро управление и достъп да качествени административни услуги.

 

Целите са до 2020 г. живеещи в бедност да намалеят, заетостта да се повиши до 76% при сегашен дял 63.5%, а младите безработни да намелят близо четири пъти до 7%.

 

Брюксел изисква още срещу отпуснатите пари енергийната ефективност да бъде увеличена с 25%, делът на възобновяемите енергийни източници да бъде 16%, а делът на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност да достигне до 1.5% от брутния вътрешен продукт на страната.

 

Броят на децата, които отпадат от училище, трябва да намалее до 11% през 2020 г. , а на завършилите висшисти да се увеличи до 36%.

 

Брюксел настоява още за укрепване на капацитета на публичната администрация и съдебната система и насърчаване на доброто управление.

 

Седем оперативни програми ще гонят постигането на целите

 

Постигането на целите и разпределянето на средствата през 2014-2020 г. ще става чрез седем оперативни програми.

 

От тях четири ще се финансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд. Две програми ще получат финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ), включително и инициативата за младежка заетост, и една програма ще бъде финансирана от ЕСФ, както и ЕФРР, е посочено в съобщението на ЕК.

 

Успехите през първите седем

 

В периода 2007-2013 г. по политиките на сближаване България получи безвъзмездна помощ от 6.9 млрд. евро. На страната ни е било необходимо време, за да започне да реализира инвестициите, се казва в съобщението на ЕК.

 

"Независимо от това, финансирането на политиката на сближаване е важен двигател за реформи в България, роля, която допълнително ще се увеличи в периода 2014-2020 г.", пише в съобщението на ЕК.

 

Макар страната ни да не е усвоила всичките 6.9 млрд. евро, а около половината до момента, европейските средствата досега са спомогнали за създаването на над 1300 работни места, над 137 хил. души са придобили или подобрили професионалната си квалификация, а други над 178 хил. са придобили ключови компетенции.

 

Пуснатите в експлоатация пречиствателни станции за отпадни води обслужват около 186 хил. души – колкото е населението на един голям град като Бургас например. Реализирани са много проекти в транспортна инфраструктура, като например разширяването на софийското метро, магистрала "Тракия", летище "София", посочва Еврокомисията.

 

С европейските пари е подпомогнато подобряване на градския транспорт в шестте големи града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора. Над 398 000 кв. м са обновените паркове и зелени площи в градовете и селата.

 

От подобрената образователната инфраструктура са се възползвали над 30 000 студенти и ученици, а 172 000 студенти са получавали стипендии. Около 51 000 деца без родители пък са има възможност да бъдат отглеждани в семейна среда.

 

Като пример за успешни проекти за отминалия период ЕК отличава този за градския транспорт на Варна за 39.5 млн. евро, както и извеждането на децата от социалните домове за 120 млн. евро и интегрираната система за отпадъците на София за 180 млн. евро, която все още не е завършена.

 

Друг успешен пример е мрежата от ресурсни центрове за обучение на жени по предприемачество и ИКТ-технологии. Проектът, който се нарича Winnet 8, е съвместен с Финландия, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Швеция и Обединеното кралство. Общата му стойност е 2.4 млн. евро.

 

Европейският проект за привличане на хората в училище чрез извънкласни занимания, в който са се включили 574 158 ученици от 3300 училища, също е сред успешните примери. Проектът е започнал през 2008 г., като целта му е била да намали броя на децата, които отпадат рано от училище. Схемата е насочено предимно към ромската общност, а бюджетът е бил 60 млн. евро.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа