България прави значителен скок в класацията за конкурентоспособност

Страната се представя най- добре по макроикономическата стабилност, най-зле по ефективност на институциите

България прави значителен скок в класацията за конкурентоспособност

България подобрява значително позициите си за конкурентоспособност – страната се придвижва от 74-то до 62-ро място в годишната класация за конкурентоспособност на Световния икономически форум (WEF), която обхваща 144 страни. Подобен скок страната не е правила през целия период на участие в това престижно издание.

България вече не е на последно място по конкурентоспособност сред страните от ЕС - през тази година тя изпреварва Словакия, която е на 71-во място и е много преди Румъния, която е 78-ма. Гърция е на 96-та позиция. България е само на две позиции след Унгария. Най-доброто предишно класиране на България е било през 2010 г., когато тя заема 71-во място сред 139 държави.

От общо 12 индикатора, по които докладът определя конкурентоспособността, България се представя най-добре по макроикономическата стабилност. В тази сфера страната прави сериозен скок като се изкачва от 46-то до 31-во място и оценка 5.42 по седемстепенната скала. Това е свързано с добрите показатели за управлението на държавния дълг; ниския бюджетен дефицит (-2.1%); нивото на националните спестявания (25% от БВП), сравнително ниската инфлация (3.4%) и др.

 

Сравнително добра е оценката и за ефективността на труда - 5.34, която поставя страната на 49-то място в света, а също и здравеопазването и задължителното образование -5.92 точки и 52-ро място.

По ефективност на институциите обаче България е извън стотицата (оценка 3.39 и 108-мо място). Съдебната ни система е класирана на 122-ро, бизнес-регулациите ни поставят на 109-то място.

 

На по-задни места страната се класира по иновации и по бизнес развитие - 3.62 и 97-мо място; по ефективност на пазарите - 4.17 и 83-то място; на финансовия сектор - 3.97 и  80-то. 

 

Негативни са резултатите за активността на бизнеса при закупуването на съвременни технологии, слабата роля на чуждите инвестиции за навлизане на модерни технологии в българската икономика.

Доброто ни класиране се дължи най-вече на показателите за управлението на държавния дълг, бюджетният дефицит, националните спестявания и сравнително ниската инфлация, коментира пред БНР Анелия Дамянова от Центъра за икономическо развитие, партньор на икономическия форум у нас.

 

Други фактори, които оказва влияние върху добрите позиции на България, са инфраструктура, добра гъвкавост на пазара на труда, свобода на работодателите при наемане и уволняване на работници, сравнително високия процент на участие на жените в работната сила.

 

Слабостите на страната Дамянова обобщи: "Трите И-та - институции, инфраструктура, иновации - ефективността, бързината и безпристрастността на съдебната система. Като безспорна бариера и безспорно затруднение се посочва корупцията. Също така и наличието на престъпност, което допълнително затруднява действията на българския бизнес. Бих казала - образование, образование, образование!"

 

Най-конкурентоспособна в световен мащаб остава икономиката на Швейцария, следвана от Сингапур. Финландия е трета в общото класиране, измествайки от тази позиция Швеция, която вече е четвърта. Следват я Холандия (която миналата година е била седма) и Германия, която запазва шестото място. САЩ слизат от пето на седмо място, Великобритания се качва от десето на осмо. Хонг Конг и Япония са последните две в първата десетка на най-конкурентоспособните страни.

 

Франция излиза от групата на първите 20 страни, изпадайки на 21-во място.

 

България е включена в класацията за конкурентоспособност на Световния икономически форум през 1999 година.

 

"Швейцария заслужи първото място заради иновациите, постиженията на училищната си система, увеличените разходи за изследвания и развойна дейност, солидното сътрудничество с университетския свят и частния сектор", се казва в прессъобщението на форума.

Споделяне

Още от Бизнес