България превъзхожда региона по растеж на икономиката

Скокът на заплатите ще продължи, още няма балон на цените на имотите, твърди УниКредит Булбанк

Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк

В България най-добрите резултати на икономиката, що се отнася до растежа, тепърва предстоят, докато повечето икономики от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) вече са достигнали пика си и предстои да преминат към меко забавяне.

Подобна оптимистична прогноза за българската икономика представи в сряда икономическият екип на УниКредит Булбанк.

Според експертите на най-голямата банка у нас растежът на БВП ще достигне пика си тази година до ниво от около 4.4%. Така, средният растеж на българската икономика за периода 2015 – 2019 г. би бил вторият най-силен за региона след този на Румъния.

След като достигна растеж от 3.9% през 2016 г., през миналата година българската икономика леко се забави до 3.6% въпреки официалните прогнози за ръст от около 4%. За сравнение, Румъния отбеляза 4.8% през 2016 г. и достигна пиковите 6.7% през миналата година, като очакването е ръстът да започне да се забавя и да достигне 4.5% през 2018 г.

Българската икономика не прегрява

"България е сред най-добрите примери в ЦИЕ", коментира главният икономист на УниКредит за ЦИЕ Дан Букша. Той обясни, че въпреки че растежът на икономиката е над потенциала, не се очаква прегряване нито тази година, нито следващата година. "Ние съдим дали един растеж е устойчив по това дали подкопава спестяванията. Виждаме, че случаят в България не е такъв и спестяванията запазват високите си нива през годините", каза Букша. С това позицията му се различава от тази на финансовия министър Владислав Горанов, който през есента на 2017 г. допусна, че българската икономика върви към прегряване до 1-2 години.

Основният двигател е потреблението

Според анализа на УниКредит потреблението се очаква да продължи да бъде водещ двигател на растежа, нараствайки с 4.6% и 4.5%, съответно през 2018 и 2019 г., което е незначително под резултата от 4.8%, отчетен през 2017 г.

Факторите, които движат растежа в потреблението, обаче ще се променят. Очакванията на експертите са за засилване на потреблението, финансирано със заеми, и за по-нататъшно подобряване на очакванията. Кредитите за домакинствата например се очаква да нараснат с между 5 и 10%.

Ръстовете на заплатите ще останат значителни

Тъй като икономиката се доближава до пълна заетост, прогнозата на УниКредит е, че създаването на нови работни места ще се забави до малко над 30 хил. през 2018 г. и нови 20 хил. през 2019 г. "Това е огромно постижение за икономика, в която броят на хората в работоспособна възраст намалява с около 60 хил. годишно", коментира главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов.

Данните показват, че все още са налице възможности за нарастване на заетостта, защото икономическата активност у нас продължава да е по-ниска от тази в редица страни от ЦИЕ – например България е с най-високия дял сред страните в региона с млади неработещи и неучещи хора.

Междувременно, недостигът на работна сила се задълбочава и все по-голям брой мениджъри казват, че това се превръща в най-голямото предизвикателство пред плановете за разрастване на компаниите им. Все пак, делът на мениджърите, които отчитат недостиг на трудови ресурси, е по-малък в България спрямо други икономики от ЦИЕ, става ясно от анализа на УниКредит.

Заплащането в някои експортно-ориентирани сектори като туризъм, ИТ, транспорт и складиране ще расте с по-ниски темпове от средните, което би подкрепило експортната конкурентоспособност. В други сектори обаче заплатите растат с темпове, които изпреварват средните (например професионални дейности, както и административни и спомагателни дейности), сочат прогнозите на Дан Букша и Кристофор Павлов. "Все пак, ясно е, че двуцифрени повишения в заплатите не са устойчиви на дълъг план и компаниите от тези сектори може да се окажат под натиск, ако тези тенденции се задържат прекалено дълго", обобщават експертите.

Все още няма балон при цените на жилищата

Ускоряването на инвестициите е най-силният фактор за очаквания висок ръст на икономиката тази година, посочват още от УниКредит.

Първите сигнали за възстановяване на инвестициите бяха налице още през изминалата година, когато те се увеличиха с 3.8% в реално изражение (най-високото увеличение от 2008 г. насам).

"Инвестициите в жилищно строителство на частния сектор подкрепиха в най-голяма степен ръста на инвестициите през изминалата година. Очакваме ново ускоряване на растежа през 2018 г.", коментират икономистите. По думите им увеличението ще бъде подкрепено от по-високите цени на жилищата. Поскъпването кара строителните предприемачи да увеличават обема на новото строителство, за което свидетелства увеличаването на новоиздадените разрешителни за строеж. Те достигнаха 6.5 млн. кв. м. през 2017 г. Банкерите обаче са категорични, че на този етап все още не е налице балон на цените на имотите у нас.

Споделяне

Още от Бизнес