България с "амбициозен, но постижим" план за растеж до 2020 г.

България с "амбициозен, но постижим" план за растеж до 2020 г.

Целите на европейската стратегията за растеж "Европа 2020" са постижими за България, заяви говорителят на външно министерство Весела Чернева в сряда.

В четвъртък Европейският съвет ще разгледа документа и се очаква да одобри новия десетгодишен план за растеж и развитие на ЕС.

"Европейският съюз се основава на компромиси между страните-членки. Вярвам, че ще бъде намерено оптималното решение, което ще задоволи всички 27 страни членки”, коментира Весела Чернева.

За постигането на 75% заетост на жените и мъжете на възраст от 20 до 64 години до 2020 г, каквато е една от целите на ЕС, България не би трябвало да има проблем.

София смята, че може да постигне по-висока от заложената средна стойност за Европейския съюз до 2020 година. Настоящата стойност на показателя за България е 68.8%, като страната ни ще търси достигане на 76% заетост.

По втората цел - постигане на равнище на комбинирани инвестиции в начуноизследователска и развойна дейност от страна на публичния и частния сектор в размер на 3% от БВП, страната ни ще настоява да се отчитат националните специфики.

В момента страната ни отделя за иновации 0.4-0.5 на сто от БВП, а в съвсем кратко време трябва да постигне минимум от 1.2-1.4 на сто, каза преди месец икономическият министър Трайчо Трайков. Според външно министерство постижимата за България цел в това отношение е в рамките на 0.6 до 2.0% от БВП

Третата цел е намаляване на емисиите на парникови газове с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване на 20% на дела на възобновяемите източници на енергия в крайното потребление и увеличение с 20% на енергийната ефективност. България подкрепя тези количествени цели.

Четвъртата цел е повишаване на равнищата на образование с цел намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване на дела на завършилите висше образование. В България за периода 2000 - 2008 г. равнището на ранно отпадане от образователната система е намаляло от 20.5% до 14.8% при средно ниво от 14.9% за Европейския съюз.

Управляващите смятат, че страната ни до 2020 г. може да сведе равнището на отпадане от образователната система до 10%. Въпреки че за България е приемливо предложението на ЕК процентът на завършилите висше образование (30 – 34-годишна възраст) да се увеличи от 31% до най-малко 40%, смята да предложи този процент да е 36.

"Подобряването на четивната грамотност е от приоритетно значение за България", се посочва още в българската позиция.

По петата цел - намаляване на бедността, становището е, че не е реалистично с оглед на икономическата ситуация в страната националната цел да е по-висока от 20% намаление на броя на бедните в страната за период от 10 години.

България ще отбележи и значението на кохезионната политика като основен инструмент за изравняване на различията между регионите, което е и лост за намаляване на бедността.

Чернева уточни, че по тази цел има много различни мнения, като е възможно и въобще да не залегнат конкретни числа по нея.

"Целите са амбициозни, но реалистични", заяви Чернева.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?