България с достъп до 113 млн. евро от Норвежкия механизъм и Европейското икономическо пространство

Иван Иванов и Ингвилд Стуб подписват сторазумението, сн. МС

България подписа споразумения за достъп до над 113.5 млн. евро за финансиране на проекти в областта на правосъдието, вътрешните работи, културата и местното развитие, както и за намаляване на бедността по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

От финансирането ще се възползват министерствата на културата, на вътрешните работи, на образованието и на правосъдието. С подписването на споразуменията на практика страната ни стана първата държава, която поставя началото на новия програмен период за проекти, финансирани по двата механизма.

Парафирането на документите отбеляза и 10 години от присъствието на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България.

"Двата финансови инструмента направиха възможни почти 1000 проекта в области от ключово значение за цялото общество. Успяхме да фокусираме средствата във важни инициативи, където има недостатъчно финансиране от кохезионната политика.  Имаме възможност да използваме опита и иновативните решения на страните-донори. 230 от реализираните проекти са резултат от съвместна работа и съм уверен, че има още какво да учим.“, акцентира в приветствието си вицепремиерът Томислав Дончев, който присъства на церемонията.

"България е първата от 15-те държави бенефициенти, която ще подпише всичките си програми“, заяви държавният секретар на Норвегия Ингвилд Стуб и отбеляза, че двата инструмента са важни за намаляване на икономическите и социални различия в Евросъюза.

Двата механизма на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, които членуват в единния европейски пазар и имат тясно, са техния принос за европейската солидарност и сближаване, като допринасят за общата цел за намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони.

Също като Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови механизми предоставят подкрепа на държавите-членки, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90% от средния за ЕС. Те отразяват приоритетите на ЕС за зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа.

По линия на двата механизма през програмния период 2014—2021 г. се предоставят 2.8 млрд. евро за проекти, с което се увеличават инвестициите на ЕС в Централна и Южна Европа. България ще има достъп до безвъзмездно финансиране в размер на 210.1 млн евро, разпределени в десет програми в ключови сектори, припомниха от  правителствената пресслужба..

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?