България с леко подобрение в глобалния индекс за конкурентоспособност

Страната е дърпана назад от всичко, което зависи от държавата

България с леко подобрение в глобалния индекс за конкурентоспособност

България се придвижва с едно място напред в класацията на Световния икономически форум (СИФ) за глобалната конкурентоспособност, съобщава Центърът на икономическо развитие. Страната ни се придвижва от 50-то на 49-то място. Класацията обхваща 137 държави. За последните шест години изкачването е значимо. През 2011 г. България е заемала 74-та позиция.

Глобалният индекс за конкурентоспособност се формира на базата на 12 фактора, които обхващат цялостното икономическо и социално развитие на страните - институции, макроикономическа стабилност, инфраструктура, пазар на труда, образование и здравеопазване, обучение и квалификация на персонала, стокови пазари, финансови пазари, технологична готовност, степен на развитие на бизнеса, иновации.

Факторът, който допринася в най-голяма степен за доброто позициониране, е макроикономическата стабилност. Той има и най-голяма тежест при формирането на индекса за конкурентоспособност. Тук България е поставена на 25-о място, докато миналата година бе на 42-ра позиция.

Тези резултати са свързани с благоприятни постижения по отношение на държавния дълг като процент от БВП; ниво на националните спестявания като процент от БВП - 24.5 на сто, нисък бюджетен дефицит, ниска инфлация, сравнително добър кредитен рейтинг.

Другият фактор, който допринася в най-голяма степен за доброто позициониране, е технологичната готовност. Страната е на 39-то място със стойност на индекса 5.1. Тук са включени множество количествени показатели, които имат високи стойности. Става дума за брой на интернет потребители – 60% от населението, брой абонати на широколентов интернет – 23%, висока скорост на интернет, брой мобилни абонати – 88%.

През настоящата година по-високо се оценява ролята на чуждестранните инвестиции за технологичното развитие на фирмите, посочва Центърът за икономическо развитие (ЦИР).

България има сравнително неблагоприятни резултати при оценката на пазара на труда - от 54-та позиция страната отстъпва на 67-ма със стойност на индекса 4.3. Много ниски са оценките за сътрудничеството и разбирателството между работодатели и синдикати, невъзможността на страната да задържа и привлича млади и талантливи хора, неспособност на бизнеса да назначава професионални мениджъри, ниска производителност на труда.

Позитивно се оценява връзката между производителността и заплащането, както и гъвкавостта при определяне на трудовото възнаграждение. По традиция значително е участието на жените в работната сила, където България заема 34-та позиция.

При иновативното развитие след скок от 94-та до 65-та позиция през миналата година, страната отстъпва до 68-мо място. Въпреки това българският бизнес отдава все по-голямо значение на иновациите, отбелязва ЦИР. По разходи за научни изследвания и общ капацитет за иновации страната е на сравнително доброто 44-то място. Слабо остава сътрудничеството между бизнеса и научните организации - 74-то място.

По отношение на зрелостта на бизнеса България остава на 79-то място. Ниско се оценяват фирмените политики за обучение и квалификация на персонала, липсата на ефективни маркетингови стратегии, отсъствието на желание за делегиране на права на подчинените.

Факторът, който по традиция е крайно неблагоприятен, е състоянието на институциите. България заема 98-мо място сред 137 държави като отстъпва с една позиция в сравнение с миналата година. Според бизнеса става дума за тромава и бюрократична администрация, дълбока корупция, крайно зависима и неефективна съдебна система, разпространение на престъпност, отбелязват експертите на ЦИР.

Най-негативни са оценките за съдебната система и недостатъчната ѝ независимост - едва 108-мо място; липса на прозрачност в правителствената политика - 107-мо; плащане на подкупи - 87-мо; организирана престъпност - 119-то, липса на доверие в политиците - 88-мо, тежест на държавното регулиране - 72-ро място.

Брутният вътрешен продукт /БВП/ на България възлиза на 52.4 млрд. долара, което представлява 0.12 на сто от световния БВП. БВП на човек от населението е 7368 долара при население от 7.1 млн. души. Според доклада населението на страната е намаляло със 100 000 души за една година.

България изпреварва редица държави, които се присъединиха към ЕС през 2004-та година - Латвия (54-та), Словакия (59-та) и Унгария (60-та). Румъния заема 68-ма позиция. В световен мащаб най-конкурентоспособна остава Швейцария, следвана от САЩ, които се придвижват с едно място напред. На трета позиция е Сингапур.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?