България с най-голям спад на строителството в ЕС

Заради забавени инфраструктурни европроекти намалението е 4 на сто

България с най-голям спад на строителството в ЕС

България бележи най-голям спад на строителството през септември на месечна (-2.1%) и годишна база (-4%) в Европейския съюз (ЕС). Това показват данните на европейската статистическа служба – Евростат. Тринадесет държави не са предоставили данни.

Строителната продукция у нас намалява на фона на растеж в останалите европейски страни. Основната причина за спада е в намалените обеми на инфраструктурното строителство – магистрали, пътища и пречиствателни станции, финансирано от държавния бюджет и еврофондовете. Правителството изостава и с изпълнението на капиталовите си разходи като към края на септември бяха усвоени малко над една трета от планираните над 6.1 млрд. лв.

В същото време в еврозоната и ЕС е отчетен ръст както на месечна, така и на годишна база на произведената строителна продукция. Строителството в Еврозоната е по-голямо, като основен двигател са Франция, Германия и Великобритания.

За еврозоната е отчетен ръст от 2 на сто на произведената строителна продукция през септември спрямо август, а в ЕС – увеличението е с 1.7 на сто. Положителният тренд идва след  спада в строителството през осмия месец на годината от 0.6 на сто за еврозоната и 0.5 на сто в ЕС спрямо юли.

На годишна база увеличението на строителната продукция през септември е значително по-голямо – 4.6 на сто за еврозоната и 4.2 на сто за ЕС.

Сградното строителство с по-голям растеж

Сградното строителство отбелязва по-голямо увеличение спрямо инфраструктурното както на месечна, така и на годишна база, показват данните на Евростат.

В еврозоната сградното строителство е нараснало с 2.2%, а инженерното строителството - с 1.8% през септември спрямо август. В ЕС увеличението на строителството на сгради расте с 3.1%, а инфраструктурното  - с 1.4%.

Сред държавите членки, за които има данни, най-голямо увеличение на производството в строителството е отчетено във Франция (3.7%), Германия (2.2%) и Великобритания (1.8%).

Най-голям спад се наблюдава в България (-2.1%), Словения (-1.2%) и Швеция (-0.5%).

Сградното строителство расте с по-големи темпове на годишна база. За еврозоната ръстът е 4.8 на сто за септември, а за ЕС е 7.7 на сто. В същото време инфраструктурното строителство е нараснало с  4.3% на месечна база и и с 2.9% на годишна.

Сред държавите членки, за които има данни, най-голямо увеличение на производството в строителството на годишна база е регистрирано в Унгария (25.8%), следвано от Словения (25.7%) и Полша (20.2%). Това показва, че в тези страни вече е започнало активното усвояване на европейските средства за инфраструктура, докато в България се бави.

Инфраструктурата дърпа България надолу

Причината за спада на строителството у нас през септември се дължи основно на забавянето на големите инфраструктурни проекти, които се финансират с европейски средства. Нови договори в строителството бяха сключени през последното тримесечие на годината, като реално изпълнението на обектите ще започне през пролетта на 2019 г.

Така на месечна база инфраструктурното строителство намалява с 3.1% през септември, а на годишна спадът е 2.5%.

При сградното строителство, което дърпаше сектора напред през изминалите години, вече се наблюдава спад, като най-вероятно това се дължи на предупреждения за прегряване на пазара на имоти в големите градове. Така на месечна база е отчетено намаление на строителството на сгради с 1.1 на сто, а на годишна – с 5.1 на сто.

Друг фактор, който оказва влияние върху сградното строителство, е липсата на яснота дали ще бъде продължена Националната програма за енергийна ефективност на частни жилища, която се очаква да приключи през 2019 г.

Споделяне

Още от Бизнес