Начело в още една печална класация

България с най-много безработни, необразовани и неучещи младежи в ЕС

България с най-много безработни, необразовани и неучещи младежи в ЕС

България е начело на още една печална класация в Европейския съюз. Делът на младите хора, които са едновременно безработни, необразовани и неучещи у нас е най-висок сред всички страни членки на съюза.

Това показват данните от изследване на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.

При среден дял за целия ЕС от 12,8 % в България 21,8 на сто от младежите на възраст между 15 и 24 години са едновременно без работа, нямат образование и не учат за придобиване на квалификация.

Към края на 2011 година в това положение в ЕС са общо около 7,5 милиона души. Най-нисък е техният дял в Холандия - 4.4%, Люксембург - малко над 5%, и Дания - под 6%.

Под средното за съюза равнище са и Австрия, Словакия, Швеция, Германия, Чехия, Финландия, Малта, Полша, Белгия, Португалия, Кипър, Франция и Унгария.

Най-близо до България в класацията е процентът на Италия и Ирландия - 18%, Естония и Литва – 17 и Румъния – 16.

С изключение на Люксембург процентът на младите хора в това положение във всички останали страни от ЕС е нараснал значително от началото на кризата. През 2010 година, например, броят им в Италия и Великобритания е достигнал внушителните 1,1 милиона.

Фондацията е изследвала и загубите за обществото от наличието на такава група млади хора. За България годишните загуби се изчисляват на 934 млн. евро или 2.6 % от Брутния вътрешен продукт. 6 милиона от тази сума представляват държавните разходи, а останалото са нереализирани доходи.

През първите три месеца на 2011 година делът на заетите млади европейци е достигнал най-ниското си ниво откакто съществува ЕС - 32.9%. В България този процент е бил едва 18.4. По време на кризата намалява и защитният ефект на висшето образование, което вече дава значително по-малко гаранции за намиране на работа.

При младите хора с увреждания вероятността да попаднат в групата на безработните и необразованите е с 40% по-висока, за имигрантите със 70%.

Споделяне

Прикачени файлове

Още от Европа