България ще иска обезщетение за терен, отреден за "Южен поток"

Вещните права на държавата са валидни, тъй като Русия официално не е съобщила за спирането на проекта

България ще иска обезщетение за терен, отреден за "Южен поток"

България ще търси обезщетение за учредяването на правото на ползване на терен от варненския плаж "Паша дере" и участък от икономическите ѝ води на Черно море за част от трасето на газопровода "Южен поток", реши в сряда правителството като одобри методика за оценяване на размера на бъдещата компенсация за сервитута. Предстои да бъде обявен конкурс за избор на лицензиран оценител, който да определи сумата, а министерският съвет да учреди вещните права върху крайбрежната ивица.

Макар и в началото на декември 2014 г. руският президент Владимир Путин да заяви, че Москва спира реализацията на газопровода "Южен поток", който трябваше да доставя руско синьо гориво по дъното на Черно море през България, Сърбия и Унгария до Австрия, все още страната ни не е получила официално уведомление от "Газпром" за прекратяване на дейността по проекта.   

Българската държава е длъжна да изпълнява своите задължения, тъй като по закон регионалният министър трябва да разглежда и одобрява подробни устройствени планове, инвестиционни проекти, да издава разрешения за строеж и да възлага оценка на правото на строеж върху морското дъно и под морския плаж. Неспазването на всяко едно от тези задължения би могло да се счита за неизпълнение, което от своя страна да доведе до евентуални съдебни процедури и финансови санкции за Република България, посочват от пресслужбата на кабинета.

В съобщението се припомня, че на 1 юли 2014 г. е бил одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за обект "Морски газопровод "Южен поток - Български сектор” за част от общата дължина на линейната инфраструктура на сушата. Става въпрос за терен от морския плаж "Паша дере", където трябваше да е връзката между морския и сухоземния участък от газопровода. Тази заповед е влязла в сила през месец октомври 2014 г. Преди одобряване на инвестиционните проекти и издаване на съответните разрешения за строеж е необходимо да бъдат уредени вещноправните отношения между държавата, от една страна, и дружеството, което ще изгражда обекта, от друга страна.

В избраната методика за изчисляване на обезщетението за терена от икономическите ни води и плажа "Паша дере" са представени различни методи и подходи с оглед осигуряване на всеобхватност и прогнозируемост на евентуалните преки разходи и пропуснати ползи по време на строителството и експлоатацията на обекта. "По този начин ще бъде постигната оптимална защита на държавния интерес, включително в контекста на дългосрочните политики, провеждани от българската държава", посочват от правителството.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?