България ще може да държи нефтени запаси в ЕС-страни

България ще може да държи нефтени запаси в ЕС-страни

Нефтените продукти, които държавата ни има задължение да съхранява като резерв, ще могат да се поддържат и в друга страна, която е член на Европейския съюз. Това предвиждат промени в Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, одобрени от правителството, съобщиха от правителствената информационна служба.

За да стане това обаче, е необходимо българското правителство да е сключило споразумение с правителството на съответната страна, което да получи и одобрението на Европейската комисия. Във въпросния документ трябва да се отбележи какви видове и количества нефтопродукти ще се съхраняват в съответната държава, да се посочат складовете, както и да се разработят процедури за  гарантиране на тяхното наличие, както и достъпа до запасите.

Според кабинета така ще бъдат по-детайлно и ефикасно регулирани обществените отношения в областта на създаването и съхраняването на задължителните петролни запаси.

Корекциите на  закона въвеждат и изискване Националният статистически институт да предоставя информация за количествата нефтопродукти, произведени на територията на страната, за количеството добит в страната нефт и за производителите през предходната година. Националната агенция по приходите пък ще дава данни относно вътрешнообщностите пристигания и изпращания на нефтопродукти от и за държави-членки на ЕС.

Това се налага поради факта, че от 1 януари 2008 г. Агенция „Митници” ще подава информация само за лицата, осъществяващи внос и износ от и за страни извън ЕС. Министерството на икономиката и енергетиката ще предоставя по-подробни справки за резервите от нефтопродукти, които се поддържат от енергийните предприятия. Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” всеки месец ще информира Европейската комисия за нивата на създадените от България задължителни запаси по категории нефтопродукти.

Споделяне

Още от Бизнес