България ще плати нови 140 хил. евро по осем дела в съда в Страсбург

"ОМО Илинден" спечели второ дело срещу държавата

България ще плати нови 140 хил. евро по осем дела в съда в Страсбург

Правителството ще плати нови 140 000 евро по осем изгубени от държавата дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), стана ясно във вторник. Сред тях попада и втори процес, спечелен от "ОМО Илинден” заради забраната на властите за организиране на редица мероприятия от сдружението в периода 2004-2009 година. Свързаните с непризнатата организация граждани ще получат обезщетение от 18 000 евро за неимуществени вреди и 2960 евро за разходи и разноски по делата.

Общата сума на платените от България суми по дела пред Страбург за последните 10 години вече надхвърли 10 милиона лева.

Най-голямото обезщетение от поредната порция загубени процеси е дължима на бившите акционери в "Международен център за фирмено управление” - 60 000 евро и 6000 евро разноски. Щетата за тях е възникнала заради незаконна подмяна на легитимно избрания Съвет на директорите след свикано от новия управителен орган извънредно Общо събрание. На него е подменено цялото ръководство, персоналът е отстранен принудително от сградата, акционерната книга на дружеството е унищожена, а акционерите са лишени от правото да участват изцяло в управлението на центъра. Европейският съд приема, че българската държава е бездействала и не е защитила собствеността на 11-те жалбоподатели.

По делото "Пономарьови срещу България” е установено нарушение на забраната за дискриминация и на правото на образование. Жалбоподателите са руски граждани, които до навършване на пълнолетие са имали разрешение за пребиваване в страната ни по силата на издадено разрешение на майка им. В края на средното им образование в България братята получили нареждане за заплащане на такси като чуждестранни ученици по силата на действалия през 2005 година Закон за народната просвета.

Съдът заявява, че държавата веднъж вече е възприела принципа за безплатно образование, но е отказала това право на конкретна група лица, което ги е дискриминирало. Присъдено е обезщетение от 4000 евро и 2000 евро за разноски.

Голяма известност заради позицията на Българския хелзински комитет придоби делото "Станев срещу България”. Съдът му присъди 15 000 евро за причинени вреди и чрез решението си обяви за незаконна цялата българска система за настаняване на хората с психични проблеми.

Съпрузите Христови са жалбоподатели по следващото дело срещу България. Те твърдят, че при проведен обиск в дома им през 2004 година са били подложени на психически тормоз. Европейският съд отбелязва, че проблеми в законодателството като констатираните по това и по други дела срещу България, свързани с операции на специализирани отряди. Според съда българското законодателства предоставя фактическа безнаказаност на определена категория полицаи, а от друга страна, никое разследване, което страда от такива недостатъци като настоящото, не може да бъде ефективно. Присъденото обезщетение за вреди и разходи е общо 17 000 евро.

По делото "Ауад срещу България” съдът е приел, че българската държава ще наруши забраната за изтезания или нечовешко и унизително отношение, ако експулсира жалбоподателя. Ауад е без гражданство, който преди нелегалното си пристигане в страната е живял в бежански лагер на територията на Ливан. През юни 2009 г. прави искане за политическо убежище в България, а през ноември с. г. е задържан с цел да бъде експулсиран поради това, че представлява заплаха за националната сигурност. Задържането му продължава до май 2011 г. – максимално предвиденият срок в Закона за чужденците. Понастоящем Ауад живее в София. Съдът приема, че ако той бъде експулсиран, ще бъде подложен на риск за нечовешко третиране или смърт поради принадлежността му към ООП. Заради прекомерно му задържане е присъдено обезщетение от 3500 евро.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?