България ще получи още над 5.8 млн. евро за борба срещу туберкулозата

България ще получи още над 5.8 млн. евро за борба срещу туберкулозата

България ще получи още над 5.8 млн. евро за борба срещу туберкулозата. Средствата се отпускат от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Те трябва да бъдат изразходвани в периода от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2018 г.

За целта правителството одобри проекта на рамковото споразумение между България и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, както и проект на потвърждение за безвъзмездна помощ по програмата за подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза.

Основната цел на програмата е да се осигури ранна диагностика на случаите с резистентна туберкулоза и ранно започване на лечението, особено сред пациентите от най-уязвимите групи. Фокусът е поставен на ромската общност.

Чрез безвъзмездната помощ за следващите три години дейностите ще бъдат насочени към откриване на туберкулоза с подкрепата на екипи от сътрудници на терен към неправителствени организации. Цели се и подобряване на придържането към терапията на болните от туберкулоза.

Ще се осигури и съфинансиране на предстоящата Национална програма по превенция и контрол на туберкулозата 2016-2020 г.

Чрез изпълнението на дейностите, подкрепени от Глобалния фонд, се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулозата в страната – от 38 на 100 000 души през 2008 г. до 23.8 на 100 000 души през 2013 г.

С друго решение кабинетът предлага на Народното събрание да ратифицира изменения в сега действащото споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за укрепване на националната програма по туберкулоза в България.

С промените срокът на споразумението се удължава със седем месеца, считано от март 2015 г., без да се изисква допълнително финансиране.

Целта е в рамките на спестени средства да се удължи изпълнението на програмата, като по този начин ще бъдат обхванати със скрининг за риска от туберкулоза 5940 лица лишени от свобода, 3000 бежанци, мигранти, млади хора в риск, както и 7000 роми.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?