България ще признава глоби и конфискации, наложени в страни от ЕС

България ще признава глоби и конфискации, наложени в страни от ЕС

Българският съд ще бъде задължен да разглежда искания за конфискация на имоти и пари, изпратени от властите на държавите членки на ЕС. Това предвижда проектът за Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, изготвен от Министерството на правосъдието.

С нормативния акт се цели прилагането на две рамкови решения на Европейския съвет от 2005 и 2006 година. Те обаче все още не са приети от всички страни членки на съюза.

Проектозаконът постановява, че българският съд също може да отправя искания за конфискация на имущество или средства на граждани заради наложена в страната присъда.

Конфискациите ще се налагат само за извършени престъпления, които са признати и по българския наказателен кодекс.

Законодателството цели да уреди проблемния въпрос как да се процедира с лица, които са успели да продадат или прехвърлят имущество в друга държава преди издаването на съдебно решение за запор. Ако гражданин на страна-членка на ЕС няма имущество в Германия, а германският съд е разпоредил конфискация на негови имоти за определена стойност, то чуждите магистрати ще могат да изпратят искане до българските власти да се конфискува имущество на същата стойност в България.

В рамките на съдебния процес трябва да е доказано, че конкретният имот или парична сума е получена като облага от престъплението.

По същия начин ще се процедира и за изплащане в България на обезщетения за пострадал от престъпление, разходи по съдебните или административните процедури в друга държава от ЕС.

Проектозаконът предвижда правото на българския съд да признава дори и глобите, наложени от чуждите власти за административни нарушения. В това число влизат санкциите за пътни нарушения.

Признаването на решенията за конфискации и глоби ще се извършва от окръжен съд. Потърпевшите могат да обжалват решенията пред апелативните съдилища като тяхната присъда се счита за окончателна. Изпълнението е възложено на НАП.

Минималният праг, за да бъдат разгледани наложените глоби от българския съд, е левовата равностойност на 70 евро. При конфискация на имущество или пари, всичко отнето на стойност под 10 000 евро остава по сметките на българската приходна агенция. Ако тази сума бъде надвишена, иззетото се разпределя по 50% между България и държавата, която е изпратила искането за конфискация.

Българският съд обаче има право да отказва прилагането на принудителните мерки, ако давността на престъплението е изтекла или изпратената документация от чуждите власти е непълна.

Проектозаконът предвижда решенията на съда да се взимат във възможно най-кратки срокове. Ако лицата, спрямо които се разглеждат искания за изземане на имущество, не се явят на съдебните заседания, ще им бъде назначаван служебен адвокат.

Споделяне

Още от България