България ще сравнява цените на лекарствата с по-малко държави

България ще сравнява цените на лекарствата с по-малко държави

От 17 на 10 се намаляват държавите, с които България ще сравнява цените, на които лекарствата се регистрират у нас. Според Закона за лекарствените продукти медикаментите от позитивния списък се регистрират у нас на най-ниската цена на ниво производител, засечена в някоя от 17-те държави. Досега имаше списък от 10 основни държави (Румъния; Франция; Латвия; Гърция; Словакия; Литва; Португалия; Италия; Словения и Испания) и 7 резервни (Белгия; Чехия; Полша; Унгария; Дания; Финландия; Естония).

С промени в наредбата на здравното министерство за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се предлага вече да има само 10 основни държави, без допълнителни. Това ще бъдат Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Франция.

От министерството аргументират избора на референтни държави с това, че в периода януари 2016-декември 2018 година именно в тях са открити най-много продукти с най-ниски цени: Румъния- 513 бр. лекарствени продукта, Гърция- 508 бр., Словакия-329 бр., Франция -202 бр., Италия – 112 бр., Испания – 107 бр., Латвия- 107 бр., Полша-38 бр., Белгия-13 бр., Унгария-13 бр. Последните три държави (Полша, Белгия и Унгария) принадлежат към така наречената “допълнителна кошница“ и затова са с по-малък брой намерени цени.

“По този начин се цели да бъде намалена административната тежест при подаване на заявления за образуване/промяна на цени като ще се търсят и ще се декларират цените в 10 вместо в 17 държави. Причина за въвеждане само на една група държави (без допълнителни) е, че в хода на дългогодишното прилагане на разпоредбата се констатира факта, че при наличие на цена дори само в една от основните държави, автоматично се спира търсенето на по-ниска цена в допълнителните държави и това в някои случаи препятства утвърждаването на откритата по-ниска цена защото е в т.нар. “допълнителна кошница“, се казва в мотивите на здравния министър.

Улеснява се проследяването на ефекта от лечението

С промените се въвежда и по-ясен ред, по който ще бъде проследяван ефектът от лечението с някои скъпи нови терапии. Проследяването на ефекта от лечението влезе в сила през миналата година за 13 продукта, но заради сложната процедура за отчитане на резултатите, реално не се извършваше.

С новите промени болниците, в които се извършва проследяване на ефекта от терапията, се задължават да осигуряват съвместимост на информационната си система с информационната система на Националния съвет по цени и реимбурсиране и всекидневно да подават информация за резултатите. Съветът по цени и реимбурсиране ще събира, съхранява и обработва във вид подходящ за анализ тази информация и на всеки шест месеца ще я предоставя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Министерството на здравеопазването. Въз основа на тези анализи, ако даден медикамент не показва убедителни резултати, може да бъде изключен от позитивния списък и да не се плаща повече с обществени средства, да бъдат променени показанията му, да се промени реда за заплащането му.

Увеличава се с пет души щата на Националния съвет по цени и реимбурсиране, който с последните законови промени, поема и дейността по оценката на здравните технологии.

Промяна се извършва и в изискването за генеричните лекарствени продукти - цената им на ниво производител да бъде не по-висока от 70 % от цената на оригиналния лекарствен продукт в позитивния списък.

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?