България ще връща част от парите за екология от ИСПА

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) търси начини за минимизиране на финансовите корекции, които трябва да направи по рисковите общински екопроекти, получили средства по предприсъединителната програма ИСПА, така че след като изтече срокът ѝ в края на 2010 г. България да връща по-малко пари. Това съобщи в четвъртък министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

Парите по ИСПА за екология са над 500 млн. евро и от тях досега са усвоени 37 на сто. В същото време половината проекти, които са за над 330 млн. евро, са рискови. МОСВ работи по всеки от тях, за да прецени кои е възможно да бъдат реализирани макар и с компромиси, кои да са преработят и кои са неспасяеми заради допуснатите нарушения в обществените поръчки. Други проекти пък са толкова закъснели, че по-добре да не стартират.

Трудно е отсега да се каже каква може да бъде финансовата корекция по ИСПА за екология, зависи какво ще е изпълнението на мерките след приключването на финансовия меморандум, посочи Караджова. Тя изрази голяма надежда, че програмата ще бъде удължена с половин или една година, но в същото време призна, че от Брюксел неофициално са препоръчали на България да работи със срок до 31 декември 2010 г.

Екоминистърът даде няколко примера за сложността на проблема. Единият е с проекта за пречиствателна станция за отпадни води в Ловеч, където от 6-7 месеца улиците стоят разкопани заради канализационните колектори, а срокът на договора с изпълнителя е изтекъл. В момента държавата трябва да избере измежду два варианта. Единият е да санкционира изпълнителя с 2 млн. лв. за неизпълнен ангажимент, след което нещата ще стигнат в съда. Докато той стигне до решение, програмата ИСПА ще изтече и страната ще трябва да връща част от парите. Другият вариант е министерството да направи компромис и да удължи изпълнението.

Балчик също е разкопан от много време, там проектът за пречиствателна станция е изпълнен на 40 процента, а 93 процента от времето за реализация е изтекло. Подобно е положението и в Кърджали, Сливен, Кюстендил. С община Руен пък се преговаря за намаляване цената на един от проектите, за който е установено, че е неправомерно оскъпен. За друг проект пък са констатирани нередности в провеждането на обществените поръчки и вероятно финансирането му ще бъде прекратено. В София също може да не бъде изпълнен проект за водни колектори, тъй като е много закъснял, посочи министърът на околната среда.

Освен тези проблемни проекти министерството проверява 400 спрени проекта по оперативната програма "Околна среда“ (ОПОС) и още 500 проекта, финансирани без нужда от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

За спрените водни проекти по ОПОС ековедомството ще предложи да бъдат оценени по осреднени цени на инфраструктурата според типа населено място и топографията му. Очаква се тези проекти да бъдат приети от мониторинговия комитет на програмата, който ще заседава в края на ноември. Всяко превишаване на тези средни стойности ще се доказва от общината, добави Караджова. По думите ѝ досега за инвестиционните водни проекти въобще не е прилаган критерий за цена.

Тя припомни, че приоритетно и директно ще се обсъжда финансирането на общинските проекти за около 70 пречиствателни станции в населени места с над 10 хиляди жители, а за по-малките селища с над 2 хиляди души население, това ще стане едва след година и половина. Предишното ръководство на МОСВ бе отворило водната марка за всички населени места без оглед ангажиментите ни към ЕС, които предвиждат големите селища да имат пречиствателни станции до края на 2012 г. За малките селища срокът е края на 2014 г.

“В тези сто дни трябваше да чистим авгиеви обори и в същото време да градим нови неща, да пишем закони“, коментира Караджова. “Почти нямаше област в екологията, в която нещата да са наред, заварихме 10 наказателни процедури срещу България от Европейската комисия, после дойдоха три нови, а през следващата година очакваме още заради неспазване на ангажиментите в областта на отпадъците“, допълни министърът.

Тя обеща, че ще бъде направено всичко възможно за ускоряване изграждането на забавените 23 регионални депа за твърди битови отпадъци, които трябваше да са готови още през юли тази година. При тях пък се оказало, че общините не са готови с проектите. Така въпреки променената процедура, която вече е преки преговори, министерството реално не може да придвижи нищо напред, каза Караджова.

Като друг сериозен проблем, завещан от управлението на ДПС в министерството, тя посочи забавеното издаване на нови или променени комплексни разрешителни за работа на предприятията. Екипът ѝ е заварил 50 комплексни разрешителни, чакащи издаване. 20 от тях ще бъдат връчени на предприятията в първите дни след Нова година, останалите ще се изчистят до края на януари. Караджова заяви още, че предишният министър Джевдет Чакъров е придвижвал само онези неща, от които е бил заинтересован, а другите са оставени на самотек. Така например ТЕЦ-овете в Перник, Сливен, Габрово и завода “Свилоза“, които е трябва да спрат работа още през 2007 г., са оставени две години да си работят спокойно и да замърсяват околната среда. Вече е преустановена дейността на мощностите, подлежащи на затваряне, каза заместник-министър Евдокия Манева.

Възможно е да бъде спряна и държавната ТЕЦ “Марица Изток 2“, ако ръководството ѝ не направи нищо за наваксване на 50-месечното закъснение в изграждането на сероочистките на два от блоковете и не ги приключи в новия срок – края на 2011 г.. Прави се оценка как това би се отразило на енергийния баланс на страната, отбеляза Караджова. Поставянето на очистващите съоръжения също е сред проблемните ИСПА-проекти, тъй като се финансира частично от програмата.

Караджова смята, че при предстоящата в началото на 2010 г. проверка на ЕК за това как се прилагат директивите за опазване на въздуха и водите, е възможно да се повдигне въпросът с ТЕЦ-овете еконарушители. Министерството е предприело множество срещи с бизнеса и операторите на горивни инсталации, за да се формулират проблемите и да се търсят начини за бързото им решаване, вместо да се бърза с налагането на санкции.

Споделяне

Още по темата

Още от България