България в топ 20 по новосъздадени от чужди капитали работни места

Великобритания, Германия и Франция обират 51% от преките чужди инвестиции в Европа

Нареждайки се на 15-та позиция, България е в топ 20 на държавите с най-много новосъздадени в резултат на преки чужди инвестиции работни места през миналата година. Това сочи Проучването за атрактивността на Европа на консултантската компания "Ърнст и Янг" – EY (Ernst & Young), проведено сред 505 компании от цял свят.

Според представените данни, у нас чуждите капитали са създали през 2016 г. 3959 нови работни места, което е с 10% повече спрямо 2015 г., когато откритите с инвестиции отвън работни места са били 3598.

Лидер в класацията е Великобритания със създадените от чужди компании 43 165 работни места, Полша е втора с открити 22 974 нови позиции в резултата на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Във всяка от следващите пет страни - Германия, Румъния, Франция, Сърбия и Русия, се създават над 15 000 работни места вследствие на ПЧИ.

"Наблюдаваме трайни тенденции на растеж, нови инвестиции и създаване на нови работни места в цяла Европа и в България. В резултат на променената пазарна конюнктура, тази година виждаме преместване на фокуса на компаниите – от оптимизация с цел подобряване на ефикасността на процесите към оптимизация с цел опосредстване на растежа на бизнеса“, коментира данните Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово.

Според проучването броят на проектите от ПЧИ в Европа през 2016 г. е нараснал с 15 процента до 5845 броя, а откритите работни места с тези инвестиции са близо 260 хиляди.

Голямата тройка по привлечени капитали

Великобритания, Германия и Франция са трите най-атрактивни за инвеститорите дестинации през 2016 г. и общо са привлекли 51% от чуждия инвеститорски интерес. Испания заема четвърта позиция с 308 проекта, а Полша е пета с 256 проекта. За първи път страна от Централна Европа е сред първите пет инвестиционни дестинации.

Сред първите три страни, Франция постига най-висок растеж и 30% повече проекти спрямо 2015 г., следвана от Германия с 12% и Великобритания със 7%. Швеция, Италия и Чехия са страните с най-висок растеж на ПЧИ съответно със 76%, 62% и 57% спрямо предходната година. Само три страни регистрират негативен резултат и по-малко инвестиции спрямо 2015 г. Това са Холандия с -5%, Белгия с -5% и Швейцария с -2%.

Въпреки силната година за Европа, един регион с над 500 милиона потребители и 30 милиона компании – геополитическите и макроикономически предизвикателства повлияват плановете на инвеститорите в краткосрочен план. От всички 505 интервюирани през март тази година едва 28% планират разширяване на операциите си в Европа през следващата година. От друга страна, увереността на инвеститорите за бъдещето на Европа в дългосрочен план се засилва – 56% от глобалните инвеститори са убедени, че Европа ще се завърне към стабилен растеж до пет години. За сравнение, през 2015 едва 45% от инвеститорите вярваха, че Европа ще се върне към стабилен растеж.

"През 2016 г. основните колебания на инвеститори и политици бяха свързани с геополитическата нестабилност по света. Въпреки това, инвеститорите продължиха да инвестират в най-големия единен пазар и за първи път от финансовата криза през 2008 г., видяхме брутният вътрешен продукт (БВП) на Европа да изпреварва американския", коментира Анди Болдуин, управляващ съдружник на EY за Европа, Средния Изток, Индия и Африка. "И ако бавният растеж на много развиващи се пазари през 2016 г. допринесе за атрактивността на Европа, нашето проучване показва, че работната сила на Европа е ключово предимство за глобалните инвеститори. Навлизането на роботиката и изкуствения интелект също допринася за развитието на традиционно силните европейски сектори като производство и бизнес услуги“, смята той

Американският бизнес е най-големият инвеститор в Европа

Данните сочат още, че 22% от всички инвестиции в Европа идват от САЩ. Общо 1310 са проектите от американски ПЧИ през 2016 г, което е с 10% повече спрямо предходната година.

Мнозинството от ПЧИ в Европа идва от вътрешни европейски инвестиции – общо 3272 проекта или 56% от всички ПЧИ и 138 431 новосъздадени работни места. Германия е най-големият инвеститор в Европа с 651 проекта през миналата година.

Проучването също така разкрива, че компании от Китай са били по-активни в Европа през 2016 година. Инвеститорите от Пекин регистрират 297 проекта и 7919 работни места от ПЧИ (с 25% повече спрямо 2015 г.). Две трети от китайските вложения са в сектора на услугите – най често маркетинг и продажби, следвани от сектор производство и научно-развойния сектор, съответно с 52 и 22 проекта.

Привлекателността на градовете се запазва

Централен Лондон застава начело на градските зони. Според броя на проектите от преки чуждестранни инвестиции през 2016 - 40% от ПЧИ във Великобритания са именно в столицата на страната. Това означава, че Лондон със своите 458 проекта изпреварва по инвестиции дори държави като Испания и Полша.

Париж е втори по атрактивност с 270 ПЧИ. Тазгодишното проучване отбелязва повишена активност в областите на Дюселдорф и Мюнхен, които задържат третата и четвъртата позиции, докато испанската Каталуня в лицето на Барселона се покачва с една позиция до петото място с 5% растеж на годишна база.

Най-атрактивните сектори на икономиката

В синхрон с дигиталната трансформация на икономиките в Европа, една трета от ПЧИ през изминалата година са в сектора на софтуерните и бизнес услуги.

Софтуерните услуги привличат най-много чужди капитали в Европа през 2016 г. - общо 780 проекта или с 12% повече спрямо 2015 г. Бизнес услугите са втори по атрактивност и генерират с 47% повече проекти през 2016 г. Всичко това е в резултат на засилената инвеститорска активност във Великобритания, Германия, Франция и Испания. Ирландия и Холандия също бележат изключителен растеж на бизнес услугите съответно с 343% и 133% през 2016 г.

Секторът на производството, който през 2015 г. привлича 29% от ПЧИ (1455 проекта) и създава 53% от работните места, през 2016 г. е третият най-активен сектор с 6% растеж и общо 1538 проекта. Според Проучването за атрактивността на Европа, регионът на Централна и Източна Европа все повече се позиционира като "предприятието“ на Европа.

През 2016 г. Централна и Източна Европа привлича общо 755 проекта, растеж от 15% от общия дял на инвестициите и 49% от всички ПЧИ в производствени проекти в Европа.

Бъдещето на Европа зависи от таланта и иновациите

Запитвайки инвеститорите за възможното влияние на Брекзит върху дейностите им в Европа, 80% от тях отговарят, че нямат планове да местят дейността си, но изразяват притеснения относно възможните данъчни, административни и регулаторни последствия от Брекзит.

Въпреки геополитическата несигурност, 65% от интервюираните инвеститори са уверени в бъдещето на Европейския съюз. Данните от проучването показват, че свободното движение на стоки, услуги, капитал и работна ръка сред 28-те членки на Европейския съюз все още осигурява значително атрактивна среда, в която бизнесът процъфтява, адаптира се и продължава да инвестира, създавайки нови работни места и икономически растеж.

Балдуин заключава, че "бизнесът и политиците трябва да се възползват от силната позиция на Европа и да продължават да развиват бизнес средата". Според него трябва да се работи усилено за единния дигитален пазар и инвестиции в образование, иновации, технологии и наука.

Споделяне

Още от Бизнес