България все още не издава европейска професионална карта

България все още не издава европейска професионална карта

Българските медицински сестри, фармацевти, рехабилитатори, брокери на недвижими имоти или планински водачи все още не може да се възползват от възможността да си намерят по-лесно работа в друга страна от Европа чрез автоматично доказване на квалификацията си с европейска професионална карта! Същото важи и за чужденците от други страни членки на ЕС, ако искат да си намерят работа у нас.

Причината е, че страната ни не е приела правилата и таксите, които ще се събират за издаването на тези карти, сочи проучване на Mediapool. Отговорник за това е Националният център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Директорът на центъра Костадин Тонев не беше открит за информация на посочения телефон, за да даде повече яснота кога ще стане възможно това. На посочения телефон на инфоцентъра – 0700 44 849, пък не бяха чували изобщо за тази възможност.

Новата електронна процедура за признаване в рамките на ЕС на квалификациите на професионалистите в посочените пет области започна да работи в понеделник, но от нея отсъстват България и още две държави.

Новата процедура е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна от традиционните за признаване на квалификациите. Тя няма да ги замени, но значително ще улесни процеса, защото ще може да се следи онлайн заявлението и да се използват повторно вече качени документи за създаване на нови заявления за различни страни, е посочено в съобщението от ЕК.

Резултатът от заявлението за признаване на професионалните квалификации се удостоверява с електронен сертификат - Европейска професионална карта.

Останалите специалисти ще трябва да следват стандартните процедури за признаване на техните професионални квалификации. Плановете са в бъдеще процедурата за европейска професионална карта да обхване и други професии.

Как се ползва?

Европейската професионална карта може да бъде използвана при временно практикуване на професия в друга страна от ЕС или при постоянно пребиваване.

Европейската професионална карта не е физическа карта, а електронно доказателство за преминати административни проверки и дали постигнатите професионални квалификации се приемат от приемащата държава. Сертификатът за европейска професионална карта се издава във формат pdf и в него има референтен номер, който потенциалният нов работодател може да използва, за да провери онлайн валидността на документа.

При по продължително установяване в дадена страна от ЕС може да се наложи регистрация в даден професионален орган или допълнителни проверки на квалификацията перди започване на работа.

Как се издава картата?

Изваждането на европейската професионална карта става от съответния орган във всяка страна. За България това трябва да е Националният център за информация и документация към Министерството на образованието и науката.

Той е длъжен да помогне при подаването на заявлението и да провери дали информацията в него е точна и пълна. Националният център трябва да удостовери автентичността и валидността на документите и веднъж заложени в системата, те да се ползват и при следващи заявления.

Принципно процедурата предвижда заявленията за европейска професионална карта да се правят онлайн чрез създаден личен профил в в системата на Европейската комисия за автентификация ECAS English. Качват се сканирани копия на документите за ценз и се изпращат на отговорния орган в съответната страна, който обаче у нас още не е почнал да си върши работата. От там насетне той движи процедурите

Ако органите в приемащата страна не вземат решение в законно установените срокове, квалификациите се признават мълчаливо и може да се генерира сертификат за европейска професионална карта от създадения при заявката онлайн профил. Ако заявлението бъде отхвърлено, трябва да се посочат аргументи и срокове за обжалване.

Както родната страна, така и приемаща могат да поискат такса за проучване на досието за всяко отделно заявление. Например, ако германка по професия медицинска сестра с общ профил искате да се установи за постоянно в Австрия, ще трябва да плати такси между 180 и 250 евро за автоматично признаване на квалификацията ѝ.

Органите могат също така да поискат да предоставите заверени копия на документи си, ако не могат да проверят валидността им.

При дългосрочно установяване в друга страна от ЕС, европейската професионална карта ще бъде безсрочна. При временните е за срок от 18 месеца или 12 месеца за професии, които се отразяват върху обществения ред или обществената безопасност.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?