България втора по спад на доходите сред страните в ЕС извън еврозоната

България втора по спад на доходите сред страните в ЕС извън еврозоната

България е втора по спад на доходите на домакинствата сред страните-членки на ЕС, които още не са въвели еврото, сочи доклад на Евростат за промените в доходите на населението на ЕС.

Средният доход на домакинствата е спадна в 15 страни-членки. Най-голям срив има в Гърция - с 12.3%. Така средните годишни доходи за домакинствата в южната ни съседка се изчисляват на около 11 000 евро годишно. Статистиката показва, че втора по спад на доходите в еврозоната е Испания – 5.8 процента. Там средният годишен доход на домакинствата е 12 500 евро. Португалия е трета – 4.1% спад при 8500 евро среден годишен доход.

От страните, които още не са въвели в употреба еврото най-голям спад е регистриран и в Исландия – 9.7 на сто. България е втора с 6.6% спад при среден годишен доход на домакинствата от 5674 лева. В Латвия има спад с 6.1 процента, а в Естония спадът е от 4.4 процента.

В по-голямата част от страните на ЕС средният разполагаем доход е спаднал и за безработните - в Гърция спадът на доходите на безработните е с 15.2%, в България - с 12.2%, в Естония - с 8.9%, в Италия - с 8.8%, в Испания и Латвия - с по 8.7%, се казва още в доклада, цитиран от БТА.

Най-големи доходи на домакинство има в Люксембург - 32 500 евро. Следват Великобритания - по около 28 000 евро, Финландия и Австрия - по 21 000 евро, Белгия, Холандия и Дания - по 20 000 евро и др.

Според данни на НСИ основен източник на доход за домакинствата в България продължава да бъде работната заплата, която формира около 55 на сто от общия доход. Вторият по значение източник на доходи са пенсиите, които съставляват 26.4 от доходите на българските домакинства. Доходите от социално осигуряване и социални помощи имат сравнително малко значение при формирането на общия доход на домакинствата.

Като най-голям разход за българските домакинства от НСИ отчитат средствата отделяни за храна и жилище (еленергия, отопление, вода) - над 50 на сто от всички разходи. Разходите за дома (отопление, енергия, вода и поддържане) са се повишили

от 170 лева през първото тримесечие на 2012 г. - на 193 лева средно на лице от домакинството през първото тримесечие на тази година, отчита НСИ.

Споделяне

Още от България