България запазва макроикономическите дисбаланси, обяви Европейската комисия

Европейската комисията публикува заключенията от задълбочените прегледи на икономиките на 17 държави членки. Прегледът обхваща 16-те държави членки, сред които и България, в които съгласно доклада за механизма за предупреждение от миналия ноември са налице признаци за макроикономически дисбаланси. Седемнайсетата страна е Ирландия, която приключи програмата си за икономически реформи и сега отново е част от редовните процедури за икономически надзор.

 

Седемнайсетте държави членки с дисбаланси в макроикономиката са: Белгия, България, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Нидерландия, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. В Хърватия, Италия и Словения дисбалансите се определят като прекомерни.

 

Според представения преглед по тази процедура макроикономическите дисбаланси на България се дължат най-вече на слабия и нереформиран трудов пазар, както и на това, че след присъединяването към Евросъюза големият приток на чужди инвестиции е станал повод за прегряване на икономиката. Като друга причина е посочено натрупването на външна задлъжнялост. Тоест констатациите за слабия трудов пазар, безработицата и външната задлъжнялост се повтарят след ноемврийския преглед.

Споделяне

Още от Европа