"Булгартабак Холдинг" АД само с тричленно ръководство

На извънредно общо събрание на акционерите на "Булгартабак Холдинг” АД, провело с в петък, акционерите решиха да се премине към едностепенна форма на управление – тричленен съвет на директорите. Освободени бяха досегашните членове на надзорния и управителния съвет на дружеството.

Новият съвет на директорите се състои от Александър Манолев, Георги Костов и Иван Биларев.

Председател на новия директорски борд ще бъде Александър Манолев, който досега е бил директор на дирекция в "Мобилтел” ЕАД. За зам.-председател беше избран Георги Костов, който е директор дирекция "Преструктуриране и приватизация” в "Булгартабак Холдинг" и зам.-председател на досегашния управителен съвет на дружеството. Третият член на новия борд - Иван Биларев - остава на поста изпълнителен директор на дружеството.

На заседанието е било взето решение за разпределяне на неразпределена печалба на дружеството между акционерите в размер на 40 млн. лв.

Общото събрание не взе решение за разпределяне на допълнителна вноска дивидент за акционерите в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството за 2008 г. по годишния финансов отчет след данъчно облагане и отчисления, направени за фонд "Резервен".

Общото събрание е освободило членовете на одитния комитет на дружеството Гергана Алексиева, Атанаска Георгиева и Валентин Груев и на тяхно място са били избрани Юлиян Николов, Емилия Янева и Ивелина Бахчеванова.

---

Александър Манолев е роден на 28 април 1976 г. Завършил е University College of London, Великобритания – специалност Икономика. Специализирал е в Будапеща (Унгария), в Прага (Чешка Република) и в Лондон (Великобритания). От 2001 г. до средата на 2002 г. работи в Националната асоциация на общините на Република България, а след това поема поста изпълнителен директор по търговските въпроси в „Транскарт” АД. От 17 май 2004г. до 12 май 2005г. е директор дирекция „Интеграция и развитие” в ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп” АД. След това е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Булстрад Здравно Осигуряване” АД. От декември месец 2006 г. до настоящия момент е в екипа на „Мобилтел” ЕАД, като директор дирекция.

Иван Биларев е роден на 31 декември 1960 г. Завършва Висшия Селскостопански институт, Пловдив. От 1984 г. до 1987 г. е технолог, ръководител в АПК „Неврокоп”, Гоце Делчев, а от 1988 до 1995 г. е заместник-председател на Съвета на директорите и заместник-директор по производствените и търговските въпроси в „Гоце Делчев-БТ”. Председател е на Съвета на директорите на „Благоевград-БТ” в периода 1995 – 1996 г. До 1997 г. е член на Управителния съвет на „Булгартабак-Холдинг”АД и ръководител на направление „Тютюни”. От 1997 до 2005 г. е председател на Управителния съвет на „Никотиана-БТ”. През декември 2005 г. е избран за член на Управителния съвет на „Булгартабак-Холдинг”АД и председател на Съвета на директорите на „София-БТ”. Заема и поста директор дирекция „Тютюни” в Холдинга. От края на ноември 2008 г. е на поста изпълнителен директор на „Булгартабак-Холдинг” АД.

Георги Костов е роден на 11 април 1953 г. Завършва Икономическия техникум в Благоевград. Следва специалност „Управление и планиране на народното стопанство” във Висшия икономически институт „Карл Маркс” (понастоящем Университет за национално и световно стопанство). От 1978 до 1982 г. работи в „Благоевград-БТ”, след което преминава на работа в „Завод за печатни платки”-Благоевград. От 1994 г. е търговско-икономически директор в „Благоевград-БТ”, а от 1998 до 1999 г. е изпълнителен директор на благоевградската фабрика. От 1999 до 2001 г. е изпълнителен директор на „Пирин харт”-Разлог. В периода 2001 до 2005 г. е последователно директор на дирекция „Производство на тютюневи изделия и тютюни” и изпълнителен директор на „Булгартабак холдинг”. От декември 2005 г. е заместник-председател на Управителния съвет на холдинга и директор на дирекция „Преструктуриране и приватизация”.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?