"Булгартабак Холдинг" дава дивидент от 2.63 лв. за акция

Общото събрание на акционерите на "Булгартабак Холдинг" реши в четвъртък, че  ще раздаде дивидент от 2.63 лв. на притежателите на дялове в тютюневата компания.

Нетната печалба на дружествата за 2006 година е 43.064 млн. лв., което е почти три пъти повече от  предходната година, когато е отчетен резултат от 12.36 млн. лв.

Акционерите решиха 10% от печалбата или 4 306 400 лв. да отидат във фонд “Резервен”, а 50% от остатъка (или 19 378 800 лева) да се разпределят за дивиденти на акционерите в размер на 2.63 лева за дял.

Общо приходите от дейността на „Булгартабак Холдинг” за 2006 г. са 87.642 млн. лв.при постъпления от 45.328 млн. лв. за предишната година.

Споделяне

Още от Бизнес