"Булгартабак" приключва 2011 г с 2.692 млн. лв. печалба

Групата "Булгартабак" приключва 2011 г. с нетна печалба от 2.692 млн. лв. и пазарен дял в страната от 33.8 на сто, сочат данни от междинния консолидиран финансов отчет на дружеството, публикуван на Българска фондова борса.

Консолидираните приходи от продажба на цигари за отчетния период бележат ръст с над 19 % спрямо съпоставимия междинен период от предходната година, като делът на обемите за износ продължава да бъде на високо ниво – около 80 % в общия обем на продадените цигарени изделия, съобщават от тютюневата компания. За текущия период Групата "Булгартабак" е реализирала с 19 % по-голям обем цигарена продукция за експорт.

 

Дружеството успешно продава зад граница и едролистни тютюни (стрипс) и ориенталски тютюни на листа, опаковани в кашони като готова продукция. Тези продукти обезпечават над 2 % от всички приходите за 2011 г.

 

През 2012 година Булгартабак ще продължи и политиката по модернизация на производствения процес, чрез внедряването на съвременно и иновативно технологично оборудване.

 

В икономическа Група "Булгартабак” влизат двете цигарени фабрики "Благоевград-БТ” и "София-БТ”, и тютюнопреработвателното дружество "Плевен-БТ”. Миналата година холдингът бе приватизиран от регистрираната в Австрия "БТ Инвест", зад която стоят капиталите на руската държавна "Външнотърговска банка".   

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?