Булгартабак удължава със седмица срока за оферти за приватизационен консултант

Булгартабак съобщи, че удължава със седмица (от 26 януари на 2 февруари) срока за подаване на оферти за приватизационен консултант поради постъпили искания от участниците в конкурса и с оглед осигуряване на възможност за подаване на по-голям брой оферти.

Утре ( 23 януари) е крайният срок за закупуване на конкурсна документация като до момента интерес са проявили 12 юридически лица.

Булгартабак холдинг стартира процедура за избор на консултант за изпълнение на Стратегията за приватизация с публикуването на обява във Financial Times и в два централни български ежедневника и в един седмичник в края на миналата година.

Консултантът по приватизацията ще трябва да подготви сделките за продажба на дружествата от структурата на холдинга и да изготви Стратегия за преструктуриране на дъщерните дружества.

Споделяне

Още от Бизнес