"Булгартабак" завършва четвъртото тримесечие с оперативна печалба от 16 млн. лв.

"Булгартабак" завършва четвъртото тримесечие с оперативна печалба от 16 млн. лв.

Тютюневата група "Булгалтабак" приключва четвъртото тримесечие на 2014 г. с оперативна печалба от 16 млн. лв., която се дължи на ефекта от еднократната преоценка на активите на компанията. Година по-рано оперативната печалба е била 4.9 млн. лв., сочат обявените от "Булгартабат" финансови данни.

Този висок резултат компенсира частично по-ниските оперативни показатели през първите три тримесечия на изминалата година, които се дължаха както на по-ниския курс на щатския долар спрямо българския лев (обменния курс бе в диапазона 1.41-1.45 лв. за долар) така и на реализираните разходи свързани с експанзията на Групата в район Адриатика, Русия и Югоизточна Азия, обясняват от дружеството в сряда.

През четвърто тримесечие на 2014 г. то е успяло да реализира на пазара 7.5 млрд. къса цигари, което е и най-силният резултат отчитан от дружеството за този период от годината през последните 5 години. Приходите на групата са достигнали 144.9 млн. лв., бележейки ръст от 60% спрямо последното тримесечие на 2013 г.

За изминалата 2014 година дружествата от групата на "Булгартабак" са внесли в държавната хазна близо 650 млн. лева, а за периода 2011-2014 година, около 3 млрд. лева, сочи още отчетът.

Положителното развитие на оперативните резултати на Групата Булгартабак, както и благоприятната за групата тенденция при изменението на валутния курс щатски долар/лев през четвърто тримесечие на 2014 г. (близо 74% от всички постъпления на Булгартабак през 2014 година са реализирани в щатски долари) дават основание на мениджмънта да счита, че е възможно дружеството да разпредели печалба и изплати дивидент за финансовата 2014 г. и предходни години в диапазон от 3.8-4.3 лв. на акция.

Споделяне

Още от Бизнес