Бургас се сдоби с медицински факултет

Бургас се сдоби с медицински факултет

Парламентът взе решение за откриване на Медицински факултет в Университета "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас. Предложението на Министерския съвет за разкриването на новия медицински факултет беше прието от депутатите с 91 гласа "за" и един въздържал се. 

Откриването на Медицински факултет в структурата на Университета "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас е по предложение на Академичния съвет на висшето училище и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

Академичният състав в новото звено ще се състои от 54 човека, разпределени в 9 катедри. За провеждането на клиничната практика на студентите, университетът е предвидил да сключи договор с университетската областна болница в Бургас и с частната университетска болница “Дева Мария“ на бившия депутат от ГЕРБ Семир Абумелих.

В Медицинския факултет ще се подготвят лекари за нуждите на региона и страната, за системата на спешна медицинска помощ, извънболнична и болнична медицинска помощ, както и за нуждите на други структури на националната система за здравеопазване. 

Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков посочи, че Министерството на здравеопазването поддържа тази инициатива на бургаския университет, заради регионалните диспропорции относно наличието на медицински кадри. 

Ивелина Василева (ГЕРБ) отбеляза, че решението е силно подкрепяно от бургаската общественост и значимо не само за града и областта, но и за целия регион.

Валери Симеонов от "Обединени патриоти" каза, че групата "Обединени патриоти" също подкрепя решението. Като сериозен аргумент в негова подкрепа, той изтъкна, че Бургас се е превърнал в "болницата на още две области - Сливен и Ямбол". Освен това през летния сезон броят на потенциалните пациенти ставали някъде към два милиона.   

Споделяне

Още по темата

Още от България