Бургас започна изграждането на депо с европари

Бургас започна изграждането на депото край село Братоево. Регионалната система ще събира отпадъците на 8 общини, в които има 210 населени места и живеят около 400 000 души. Тя се финансира със средства по оперативна програма “Околна среда”, като целият проект е на стойност 43 млн. лв.

 

Проектът предвижда изграждане на регионално депо в село Братово, край Бургас и две претоварни станции в Несебър и Карнобат.

Изпълнител на депото е консорциум "Бургас еко депо 2012". В него влизат "Пътстрой Бургас" на Васил Божков, "Екокем – Палвелу" и "Строймонтаж". Договорът с тях е за 16.8 млн. лв. без ДДС.

Регионалното депо за отпадъци "Братово – Запад" ще бъде изградено на площ от 243 дка. Първата клетка на депото е с обем от 450 000 куб.м и ще може да събере 400 000 тона отпадъци. Върху 7 дка от депото ще има площадка за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. Ще бъде изградено и съоръжение за възстановяване на рециклируеми материали с капацитет от 10 000 тона годишно, както и за компостиране на отпадъците с капацитет от 5000 тона годишно. Ще се преработват и строителните отпадъци, както и едрогабаритните.

Претоварната станция в Несебър ще бъде изградена на площ от 12 дка край Равда. Търгът за избор на изпълнител все още не е приключил. Прогнозната стойност на съоръжението е близо 5 млн. лв. без ДДС.

Претоварната станция в Карнобат ще се строи от консорциум “Пътстрой Карнобат”, в който влизат варненската “Хидрострой” и “Пътстрой Карнобат”. Договорът е за 3.8 млн. лв. без ДДС. Тя ще бъде изградена на площ от 8 дка и ще има съоръжения за компактиране на отпадъците и за преработка на строителните и едрогабаритните с капацитет от 10 тона на час.

След изграждането на регионалното депо община Бургас ще пести 2.5 млн. лв. годишно от екотакси за депониране на отпадъците, каза кметът на града Димитър Николов.

Това е второто регионално депо, което се изгражда с европейски средства. Първото, което беше официално открито през октомври е в Ботевград.

За изграждането на депа има 717 млн. лв. по оперативна програма “Околна среда” като средствата са договорени почти изцяло. От тях обаче едва 90 млн. лв. са усвоени, което е едва 12.4%, показват данните в системата ИСУН.

Споделяне

Още от Бизнес