Бургаската управа твърдо решена да строи мост в защитена зона

Бургаската управа твърдо решена да строи мост в защитена зона

Решението на бургаската управа да строи мост над езерото Вая е в противоречие с екологичните норми и с правилата за опазване на екомрежата НАТУРА 2000, става ясно от докладите за екологична оценка и за съвместимост с НАТУРА на новия общ устройствен план (ОУП) на Бургас. Според тях, това ще компрометира значението на езерото в опазването на застрашени видове, сред които са няколко вида пеликани. Въпреки това общината е твърдо решена да реализира проекта и ще настоява за това пред всички институции, включително европейските, съобщават от кметството.

Мост над езерото Вая ще реши проблема с обходен път на Бургас, който да изведе трафика от и за южното Черноморие извън града. Има и други варианти за обход на града със заобикаляне на езерото, но така времето за шофиране ще се удължи от 12 на 60-70 минути, смятат проектанти.

От общината казват, че ще търсят средства (най-вероятно по европейски програми) за изчистване дъното на езерото от наслояваните с години петролни отпадъци. За самото строителство на моста над езерото Вая ще бъдат изготвени специфични правила и условия, при които то да бъде изпълнено.

След изработването на екологична оценка и оценка на съвместимост на ОУП на Бургас става ясно, че планът трябва да се преработи. Драстично ще бъдат намалени урбанизираните територии, тъй като в обхвата на ОУП изцяло или частично са включени 5 значими защитени зони – "Атанасовско езеро", "Бургаско езеро", "Мандра – Пода", "Ченгене скеле", "Бакарлъка". На места редуцирането на урбанизираните територии е с близо 50 %.

Според изискванията на екипа от БАН, разработващ екологичната оценка, заради защитените по НАТУРА 2000 зони отпада голяма част от предвидените първоначално територии за озеленяване и бъдещи паркове. Тези площи да бъдат оставени в сегашното си състояние, настояват академиците. Екипът, разработващ плана, компенсира това с увеличаване на зелените площи на запад, успоредно на главния път за София.

След направените промени, териториите с възможна урбанизация са намалени с около 3 600 дка и в момента общата им площ е около 86 400 дка, посочват от общината. Съотношението между озеленяване и територии с възможно застрояване е 49.67% към 50.33%. Бургас ще има и една от най-хубавите и модерни зоологически градини. Тя ще се разположи на голям терен северозападно от кв. Меден Рудник в посока към Горно Езерово, предвиждат плановете..

Споделяне

Още от Бизнес