Бургаското парно ще ползва и биомаса, за да поевтини услугите си

Ще се осигури пазар на местните дърводобивни фирми, а пепелта ще отива за торене

Бургаското парно ще ползва и биомаса, за да поевтини услугите си

Бургаското парно повишава ефективността си с изграждането на нов котел на биомаса, което ще намали използването на природен газ и съответно ще свали разходите на дружеството, а от там и сметките на потребителите.

 

Започналият проект предвижда инсталиране на нов водогреен котел, който ще използва биомаса във вид на дървесен чипс за горене. Съоръжението ще бъде доставено китайската фирма "Шанхай Уеллинк Индъстри" и общата инвестиция ще е около 3 млн. лв. Ползите ще са значителни – както за икономическата ефективност и диверсификация на енергийната суровина, така и от екологична гледна точка, посочват от "Топлофикация Бургас”.

 

"Високата цена на природния газ и монополното положение на доставчика ни кара непрекъснато да търсим алтернатива за заместването му. Това се налага най-вече през зимния период, когато нарастват разходите и на предприятието, и на домакинствата”, обясни шефът на дружеството Въльо Дучев.

 

Предвидено е новият котел да се включва в топлинната схема на съществуващата отоплителна централа за 5-6 месеца годишно. В продължение на половин година, през зимата, топлинната енергия за Бургас ще бъде произвеждана едновременно от два вида гориво - природен газ и значително по-евтиния дървесен чипс. Очаква се в този период потреблението на природен газ да се намали с 31 % за сметка на използвана биомаса. Топлинната енергия, произведена от биомаса, ще достигне 23.4% от общото количество, а тази която се произвежда на водогрейната част на гориво природен газ ще се намали от 35.6% на 12.2%, обясняват от дружеството.

 

Това ще позволи да се свалят и цените на праното за бургазлии, а ще се намалят вредните въглеродни емисии от производството на топлоенергия, тъй като биомасата е възобновяем енергиен източник, чието изгаряне не предизвиква парникови газове.

 

Проектът предвижда и изграждане на система за сухо отделяне на пепелта от изгаряне на дървесния чипс. Във въздуха ще се изхвърлят минимални количества прах, а пепелта ще се складира в специален бункер и тъй като е напълно натурална ще се предлага за торене като почвени подобрители или заместител на калиевия тор.

 

Този вид пазар обаче е слабо развит в България и е възможно за част пепелта да няма клиенти. Затова дружеството е поискалo съгласие от община Бургас и фирма "Чистота” пепелната маса да бъде депонирана в общинското депо Братово при спазване на посочените от тях изисквания.

Споделяне

Още от Бизнес