БВП нарасна с 4.3% през третото тримесечие

С 4.3% се е увеличил брутният вътрешен продукт през третото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2002 година, съобщи Националният статистически институт.

По предварителни данни на Евростат, към 2002 г. нивото на покупателната способност на българина е било 26 % от това на страните в ЕС. За десетте кандидатки за членство в ЕС този показател е бил 47 на сто.

По предварителни данни обемът на брутния вътрешен продукт за периода юли - септември е 5.5 милиарда долара или по 701 долар на човек.

За деветте месеца на 2003 г. ръстът на брутния вътрешен продукт е 4.2% спрямо същия период на миналата година, а стойностният му обем достига 14.1 милиарда долара. На човек от населението се падат по 1794 долара.

8.5 млрд.лв. по текущи цени е създадената от икономиката брутна добавена стойност през третото тримесечие на тази година, което е 4% ръст спрямо третото тримесечие на 2002 година, по съпоставими цени.

Частният сектор формира 78.1% от добавената стойност за икономиката, а общественият сектор - 21.9 процента.

В сравнение с третото тримесечие на миналата година, добавената стойност в обществения сектор е намаляла с 2.9 %, докато в частният има ръст от 6.1 на сто.

Най-голям е ръстът на добавената стойност в индустриалния сектор през третото тримесечие - 1.1 на сто. Ръстът в услугите е 0.1 %, а в аграрния сектор има намаление с 1.2 процента.

За периода от юли до септември външнотърговското салдо е положително, което се дължи главно на ръста в туризма. По данни на НСИ броят на чужденците, пътували в България, се е увеличил с 22.5 %, а на българите, посетили чужбина, с 3.1 на сто за същия период.

Добавената стойност, създадена от българската икономика за първите 9 месеца на годината, възлиза на 21.6 млрд.лв., което е с 4.1 % повече от същия период на 2002 година.

Споделяне

Още от Бизнес