Реформаторският блок:

Бюджет 2014 – най-непрозрачният в годините на прехода

Пълен отказ от провеждане на каквито и да било реформи в която и да било сфера

Бюджет 2014 – най-непрозрачният в годините на прехода

В разпространена в четвъртък политическа позиция партиите от Реформаторския блок остро разкритикуваха проектобюджета за следващата година, чието приемане на второ четене предстои, като го определиха като най-непрозрачният от началото на прехода и обвиниха управляващите, че залагат нереален икономически растеж и нереален ръст на данъчните приходи и ненормално високи резерви. Реформаторите виждат и пълен отказ от провеждане на каквито и да било реформи, в която и да било сфера.

За твърдението си, че бюджет 2014 е най-непрозрачният от началото на прехода, те привеждат няколко аргумента. За пръв път след 1990 г. консолидираната фискална програма не съдържа общите разходи по държавни функции. За пръв път се приема държавен бюджет без утвърдена Единна бюджетна класификация, което е нарушение на Закона за публичните финанси. Без тази важна информация бюджетът не подлежи на сравнение с предходните бюджети и не подлежи на политически контрол за съответствие с обявените приоритети в правителствената програма.

Бюджет 2014 освен това предвижда безпрецедентно високи резерви, чието разходване ще става по усмотрение на министър-председателя или правителството, без възможност за политически и граждански контрол. Резервът за "Непредвидени и неотложни разходи" от 990 млн. лева надхвърля 1 на сто от планирания БВП и 3 на сто от консолидираната разходна програма. Предвидените 500 млн. лева за "Растеж и устойчиво развитие на регионите" също са скрит резерв, защото бюджетът не определя за какво и за кои държавни функции тази сума ще бъде разходвана.

Така общата сума в държавния бюджет за 2014 г., за която няма предварително определени конкретни цели в разходната част, достига 1490 млн. лева. Това е повече от бюджета на което и да било министерство и повече от предвидения бюджетен дефицит в консолидираната фискална програма.

Нереален икономически растеж

Според партиите от Реформаторския блок планираният реален растеж на БВП от 1.8 на сто противоречи на ясно очертаващите се негативни тенденции на българската икономика през последните 6 месеца и отсъствието на каквито и да било външни и вътрешни фактори, които да гарантират обръщане на тази тенденция. Всички вътрешни анализатори и външни референти прогнозират по-нисък икономически растеж от прогнозата на Министерството на финансите. Освен това задълбочаващата се политическа нестабилност в страната отблъсква инвеститорите и потиска вътрешното потребление.

Нереален ръст на данъчните приходи

Бюджет 2014 залага според Реформаторския блок нереален ръст на данъчните приходи, защото ръстът на данъчно-осигурителните приходи от 6.5 на сто спрямо плана в коригирания бюджет за 2013 г. не съответства на тенденциите към застой в икономическия растеж, вътрешното потребление, безработицата и вноса, както и спада на инфлацията.

Към 9-месечието на 2013 г. постъпленията от данъци и осигуровки изостават с над 830 млн. лева спрямо темповете в отчета за 2012 г., и то на база вече коригирания бюджет.

Правителството освен това нито предприе до момента, нито предвижда през 2014 г. радикални законодателни мерки за повишаване на събираемостта и свиване на сивата икономика. Обещаното преди изборите увеличение на приходите с няколко милиарда се оказа поредната политическа лъжа.

Провокиране на ниска финансова дисциплина

Заради високите резерви и непрозрачни намерения в разходната част бюджет 2014 ще провокира ниска финансова дисциплина, основана на надеждата, че в държавния бюджет за 2014 г. има резерви, които ще покрият евентуалните преразходи. Дефицитът твърде вероятно ще е над 2%, което ще пробие разпоредбите на пакта за стабилност още в първата година от приемането му, се посочва в позицията на Реформаторския блок.

Ненормално високите резерви ще предизвикат недоверие в инвеститорите (външни и вътрешни), защото са признак, че правителството не е в състояние да прогнозира приходите и разходите през следващата финансова година, както и да управлява евентуалните рискове в публичните финанси. Освен това така възникват съмнения, че правителството осигурява възможности за резки промени в икономическата, данъчната и инвестиционната политика, които могат да влошат инвестиционния климат.

Високите резерви може да бъдат възприети от инвеститорите като ресурс за популистки предизборни ходове с къс политически хоризонт, които влошават условията за бизнес.

Непосредственият признак, навеждащ на подобни изводи, е абсурдното намерение да се заделят 500 млн. лева за проекти, които тепърва ще се определят и състезават помежду си, при положение че бюджетът е дефицитен (а не разчетен за излишък) и при ключови държавни функции още отсега се очертава значително недофинансиране.

Бюджет на статуквото

Като цяло бюджет 2014 е политически противоречив, нереален в приходната и разходната си част, непрозрачен и провокиращ недоверие в инвеститорите и гражданите.

Бюджет 2014 очертава къс хоризонт на управление и вместо икономически растеж провокира задълбочаване на кризата и влошаване на нереформираните системи на здравеопазването, пенсионното осигуряване, администрацията и съдебната власт.

От реформаторския блок определят бюджет 2014 като бюджет на статуквото заключават: "Виждаме пълен отказ от провеждане на каквито и да било реформи в която и да било сфера".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?