Бюджет '2015 - консервативен с наченки на реформи

Нов дълг за 8.1 млрд. лв., вдигане на пенсионната възраст с 4 месеца, без промени в минимална заплата, осигуровки и акцизи

Бюджет '2015 - консервативен с наченки на реформи

Поемане на нов дълг до 8.1 млрд. лв. и максимално нарастване на държавния дълг към края на годината до 24.5 милиарда лева или почти 30% от БВП; намаляване на разходите за заплати в бюджетната сфера с 10%, увеличаване на възрастта за пенсия с 4 месеца и индексация на пенсиите от 1 юли с 1.9% по швейцарското правило. Това предвижда проектобюджетът за 2015 г., публикуван във вторник на сайта на Министерството на финансите.

Заедно с проектобюджета е публикувана и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 20015-2017 г., според която догодина икономическият растеж ще бъде 0.8 %. След това се очаква плавно възстановяване на икономиката на страната и икономически растеж от 1.5 % през 2016 г. и 2.3 % през 2017 г., благодарение основно на вътрешното търсене.

Дефицитът влиза в рамки

Заложено е дефицитът в бюджета да бъде свален до 3% от БВП, а през всяка от следващите две години да намалява с по половин процентен пункт. В мотивите към документа тази стъпка се определя като "добър сигнал за намеренията на правителството да смекчи негативния ефект от еднократното разхлабване на дефицита през 2014 г. и да покаже устойчива тенденция към подобряване на бюджетната позиция".

Намаляването на бюджетния дефицит ще стане с приходите от увеличения максимален осигурителен доход, от вдигането на данъка върху лихвите по депозитите и на осигуровките за земеделските производители, както и отмяната на данъчното облекчение за доходите, непревишаващи 12 минимални работни заплати.

Данъкът върху лихвите от депозити ще се увеличи с 2 пункта до 10 на сто и ще разшири обхвата си не само върху срочните влогове, както е в момента. Максималният осигурителен доход догодина се вдига с 200 лева и ще достигне 2600 лева. Това ще осигури допълнителни 30.8 млн. лв. в общественото осигуряване и 12.3 млн. лв. за Здравната каса. Минималният осигурителен праг за земеделските производители се вдига двойно до 420 лв. и ефектът от това ще са допълнителни 12.8 млн. лв. в бюджета.

Синдикатите не харесаха проектобюджета за догодина

Синдикатите дадоха негативна оценка на проектобюджета за следващата година, който беше публикуван във вторник на сайта на Министерството на финансите.

Вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов коментира пред БНР, че за реформа с този бюджет не може да става дума, защото на всяка втора страница на документа пише "Не се предвижда промяна на".

"Някаква драматична смяна на посоки не се забелязва, може би и за хубаво не се забелязва. Досега няма нито една реформа, която да е довела до нещо хубаво", заяви Манолов.

"Това, което ние виждаме, е нещо като натискане надолу и надолу, а никой, който е натискан надолу, не е пораснал", коментира още той.

Още...

Без втора социална пенсия за инвалидност

От 1 януари 2015 година се спира отпускането на втора социална пенсия за инвалидностт. В момента при право на повече от една инвалидна пенсия се получава по избор една от двете в пълен размер и 50 на сто от останалите, а когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25 на сто. От догодина втората социална пенсия в размер на 25 на сто няма да се плаща. Аргументът е, че за един и същ осигурителен риск се получават две еднакви по своята същност плащания от държавното обществено осигуряване. С премахването ѝ разходите за пенсии ще се намалят със 7.3 млн. лева.

С 400 млн. лв. се свиват разходите за администрацията, включително и за заплати и осигурителни вноски в бюджетната сфера с 10%, чийто ефект се оценява на над 300 млн. лв.

Правителството планира от засилване на контрола върху разходите в здравеопазването и ограничаване на разходите за здравноосигурителни плащания да спести над 80 млн. лв.

Отменя се и публичната инвестиционна програма, въведена от правителството на Пламен Орешарски, за финансиране на проекти на министерства и общини.

Минималната заплата остава 340 лв.

За догодина документът не предвижда промяна на минималната работна заплата и тя остава 340 лева. Планира се нарастването ѝ през 2016 година с 20 лева до 360 лева и с още 20 лева през 2017 година, за да достигне 380 лева.

След едногодишното замразяване, от 2015 година ще продължи увеличението на възрастта и стажа за пенсия с по четири месеца годишно за работещите в трета категория труд.

Сега мъжете се пенсионират на 63 години и осем месеца, а жените - на 60 години и осем месеца, а от началото на следващата година пенсионната възраст за мъжете ще стане 64 години, а за жените – 61.

Индексация на пенсиите с 1.9 % от 1 юли

Догодина продължава действието на т.нар. "швейцарско правило" и пенсиите ще бъдат индексирани от 1 юли с 1.9 на сто по формулата - 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, като се отчита дефлацията. За 2016 година се предвижда пенсиите да нараснат с 2.4% и с 2.8 на сто през 2017 г.

От 1 юли догодина минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 154.50 на 157.44 лв. от 1 юли 2016 г. - от 157.44 на 162.01 лв., а от 1 юли 2017 г. - от 162.01 на 165.73 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1 юли 2015 г. от 840 на 910 лв. и този размер остава до края на 2017 г.

Не се предвиждат промени в социалноосигурителните и здравните вноски през следващите три години. Запазва се и плоският данък.

Държавата ще участва с трансфер във фонд "Пенсии" на нивата от тази година. Предвижда се много слабо понижаване на безработицата.

Без дивидент от болниците и намалени отчисления за държавните фирми

Запазва се размерът на акциза върху природния газ, както и намалените ставки за горивата за фермерите.

От изплащане на дивидент върху печалбата към бюджета ще бъдат освободени държавните болници, а за предприятията се предвижда отчисленията към хазната да бъдат намалени от 70 на 60 на сто.

За средното образование са предвидени 27 млн. лв. повече за издръжка на училищата и с над 1 млн. лв. повече стипендии за постигнати образователни резултати като така сумата за отличните ученици ще стане 2.6 млн. лв. Висшите училища също ще получат с 8 млн. лв. повече за прием на студенти и докторанти.

Здравеопазването ще получи през следващата година 3.8862 млрд. лв., включително резерв, което представлява 12.2% от общите бюджетни разходи и 4.7 % от БВП.

Рамката на Бюджет 2015 е изготвена на база консервативна прогноза за основните макроикономически показатели, реалистична оценка за приходите, както и при рестриктивно планиране на разходите, посочва финансовото министерство.

То допълва още, че данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, както и ограничаване на данъчните измами и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план.

Политиките в бюджета по отношение на общините са насочени към разширяване на възможностите за тяхното устойчиво и балансирано развитие. Продължават дейностите за преодоляване на натрупаните вътрешни диспропорции между регионите. През 2015 г. ще продължи изпълнението на оперативни проекти, насочени към генериране на заетост и доходи в регионите, поставят си за цел от ведомството на Владислав Горанов.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?