Бюджетът е на дефицит от 173 млн. лв. към края на май

Бюджетът е на дефицит от 173 млн. лв. към края на май

Бюджетът се очаква да приключи месец май с малък дефицит в размер на 173 млн. лв. при разрешен от Народното събрание лимит на дефицита през 2021 г. в размер на 4.9 млрд. лв., става ясно от месечния бюлетин на финансовото министерство.

Приходите отбелязват ръст от 2.8 млрд. лева. спрямо същия период на 2020 г., за което допринасят по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3.1 млрд. лв. "Значителният ръст през месец май в частта на данъчните приходи се дължи основно на базов ефект в месеците април и май 2020 г., когато бе периода на най-строги противоепидемични мерки и ограничения", коментират от МФ.

Значителен ръст на месечна база спрямо същия месец на предходната година се отчита при приходите от ДДС, ДДФЛ, осигурителни вноски и други. При постъпленията от акцизи вече е преодоляно забавянето от първите месеци на годината.

Разходите в бюджета към май 2021 г. се очаква да бъдат с около 4.3 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

"Значителният ръст на разходите през първите пет месеца на 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан от една страна с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от Covid-19, докато към май 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година", отчита още МФ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес