Бюджетът е на излишък от 250 млн. лева към края на март

Бюджетът е на излишък от 250 млн. лева към края на март

Финансовото министерството отчете много добро изпълнението на бюджета за първото тримесечие, защото реализираният излишък е в размер на 250 млн. лева. За сравнение резултатът за първите три месеца на 2014 година бе дефицит от 874.7 млн. лв.

Това е първият път от 2009 година насам, когато държавата излиза на плюс през първите три месеца на годината, обобщават от министерството.

По предварителни данни приходите за първото тримесечие на годината по консолидираната фискална програма възлизат на 7.78 млрд. лв. или 25.6% от предварителните разчети. Номинално това е с 1.2 млрд. лв. повече спрямо първото тримесечие на 2014 г.

Основен принос за по-високите постъпления имат увеличените приходи от данъци, по-високите постъпления от осигуровки и възстановените средства от ЕК. По оперативните програми и селската програма Европейската комисия е възстановила на България към края на първото тримесечие 530 млн. лв., което е с около 260 млн. лв. повече от постъпленията за първото тримесечие на 2014 година.

Вече беше съобщено, че от социални и здравни вноски приходите в хазната са с близо 251 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. Предварителни данни за данъчните постъпления към края на март все още няма.

Разходите за първите три месеца на годината са 7.53 млрд. лв. или 22.9% от годишния план. Те са сходни с тези от първото тримесечие на миналата година.

Окончателните данни за февруари показват минимален дефицит в размер на 105.5 млн. лв. Формира се от излишък по националния бюджет в размер на 73.3 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 178.8 млн. лева. Съпоставена с края на февруари 2014 г. бюджетната позиция се подобрява с 0.7% от БВП.

Към края на февруари приходите в бюджета са 4.762 млрд. лв., или 15.7% от разчетите. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 558.8 млн. лв.
Общата сума на данъчните постъпления към края на февруари възлиза на 3.85 млрд. лв. Значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, следвани от приходите от социални и здравни вноски.

Приходите от косвени данъци са в 2.185 млрд. лв. По-голямата част от тях са от ДДС - 1.5 млрд. лв. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 650.6 млн. лв. Приходите от социални и здравни вноски са 1.073 млрд. лв. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 22.5% (196.7 млн. лв.).
Неданъчните приходи са 669.6 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма към края на февруари са 4.867 млрд. лв.

Фискалния резерв е 7.9 млрд. лв., в т.ч. 5.7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2.3 млрд. лв., платени от бюджета по европейски проекти, но все още невъзстановени от Европейската комисия.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?