Бюджетът е с излишък от 1.3 млрд. лв. в края на март

Кризата ще се отрази със закъснение върху държавните финанси

Бюджетът е с излишък от 1.3 млрд. лв. в края на март

Държавният бюджет към 31 март все още не е повлиян от кризата с Covid-19. Министерството на финансите отчита излишък от 1.27 млрд. лв. към края на първото тримесечие, съобщиха от институцията.

За сравнение, излишъкът през февруари беше 1.48 млрд. лв., което значи, че на месечна база хазната излиза на минимален дефицит от около 200 млн. лв.

Фискалният резерв към 29 февруари е в размер на 10.6 млрд. лв., съобщава още МФ.

В същото време МФ предложи в понеделник вечерта актуализация на закона за бюджета, с която планираният за годината балансиран бюджет се променя на дефицит от 3.5 млрд. лв. За да се покрие този разход, както и планираното увеличение на капитала на Българската банка за развитие със 700 млн. лв., а също и за да се натрупат резерви за евентуални бъдещи разходи, правителството иска да получи разрешение да изтегли нов дълг тази година до 10 млрд. лв.

"Предвид обстоятелството, че въвеждането на извънредно положение в страната се случи преди броени дни (на 13 март, б. р.), проявлението на фискалните ефекти е съпроводено с времеви лаг и се очаква да се отрази в данните за изпълнението на параметрите по консолидираната фискална програма (КФП) през следващите месеци. Данните към март 2020 г. все още не са повлияни от ефектите както в приходите, които ще се проявят в следващите месеци вследствие променената икономическа среда в България и света, така и от ефектите в разходите, свързани с насочването на допълнителен ресурс за изпълнение на набелязаните извънредни мерки, с изключение на най-незабавните от тях", коментират от МФ.

Приходите в бюджета към 31 март се очаква да бъдат в размер на 11 млрд. лв., което е ръст със 150 млн. лв. на годишна база. Увеличението идва главно по линия на еврофондовете.

По-ниско е изпълнението на приходите от корпоративни данъци заради удължаването на сроковете за плащането им тази година до 30 юни.

Разходите възлизат на 9.7 млрд. лв., което е 20.8% от годишния разчет и увеличение с около 700 млн. лв. спрямо март 2019 г.

Номиналното нарастване се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), както и по-висок размер на капиталовите разходи, разходите за персонал, разходите за субсидии и др., посочва още Министерството на финансите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес