Бюджетът излезе на минус през октомври и постави под въпрос коледните добавки

Дефицитът е от неразплатени средства по европрограми и през ноември започна да се топи

Бюджетът излезе на минус през октомври и постави под въпрос коледните добавки

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към октомври 2012 г. е отрицателно от 74.2 млн. лева, съобщи Министерството на финансите в понеделник, като публикува месечния отчет за изпълнение на бюджетната програма.

Дефицитът е формиран от излишък от 477 млн. лв. излишък по националния бюджет и 551.2 млн. лв. дефицит по европейските средства от 551.2 млн. лева.

В последните дни министърът на финансите Симеон Дянков повтаря, че в зависимост от изпълнението на бюджета към края на последния отчетен период ще може да се раши дали ще има и в какъв размер коледни надбавки за пенсионерите. Ако тези данни са последните, които ще послужат за вземане на решение от правителството, добавки може и да не бъдат раздадени.

Дефицитът обаче се формира от забавени разплащания по европейски програми от страна на ЕК. През ноември обаче Еврокомисията вече изплати 208 млн. евро или близо 410 млн. лв. Останаха за плащане още 192 млн. евро, по информация на евродепутатът Ивайло Калфин, който е и зам.-председател на бюджетната комисия в Европейския парламент.

Тези данни сочат, че ако и през ноември е имало добро изпълнение на националния бюджет, неразплатените средства от ЕК не би трябвало да са проблем за коледни добавки.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) са 22.127 млрд. лв. или 77% от разчета към закона за бюджета. В сравнение със същия период на миналата година приходите отчитат номинален ръст от 7.8% (1.609 млрд. лв.).

Разходите по КФП (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към края на октомври са 22.202 млрд. лв., което е 74,4% от годишния разчет.

Фискалният резерв към 31.10.2012 г. е 6.6 млрд. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес