Бюджетът на ДОО за 2014: 340 лв. минимална заплата, актуализация на пенсиите от 1 юли

Въпреки неодобрението на бизнеса, минималната заплата става 340 лв. от 1 януари 2014 година, ако парламентът одобри проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване, който правителството одобри в сряда. Сега минималната заплата е 310 лв.

 

След приспадане на доходния данък и личната осигуровка на работника, той ще разполага с около 266 лева месечно, което с малко надхвърля официалната линия на бедност за страната, която за 2014 е изчислена на 251 лева. На практика увеличението на минималната заплата ще донесе 23.50 лв. повече на месец за най-нископлатените работещи.

 

Около 7 милиона лева ще са допълнителните месечни разходи на работодателите във връзка с предвижданото от бюджета увеличение. Тази сума е сравнително малка на фона на всички разходи на работодателите и няма да окаже съществено влияние върху конкурентоспособността на фирмите на национално равнище, коментира във вторник министър Адемов след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което работодателските организации се противопоставиха на вдигането на минималната заплата.

 

Пенсиите ще се актуализират на 1 юли всяка година

В бюджета за догодина на ДОО е предвидено през 2014 г. да влезе в сила "швейцарското правило", според което пенсиите ще се актуализират на 1 юли всяка година на базата на половината от ръста на инфлацията и половината от ръста на средния осигурителен доход.

 

За пенсии през 2014 г. в бюджета са заделени 8.1 млрд. лв., което представлява 9.9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

 

От следващата година максималният осигурителен доход се вдига на 2400 лв., което ще донесе на бюджета на ДОО допълнителен приход от осигуровки от 36.9 млн. лв. Ръстът на максималния осигурителен доход ще доведе и до ръст на тавана на пенсиите и от 840 лева сега ще станат 970 лв. (35 на сто от максималния осигурителен доход).

 

По данни на Министерството на труда и социалната политика, към 30 юни т.г. на максималния доход са се осигурявали около 90 хиляди души, като от тях едва 17 хиляди са били с действителен деклариран доход до 2400 лв.

 

Размерите на вноските за държавното обществено осигуряване, както и тези за фонд "Пенсии" остават на нивата от 2013, разписано е още в бюджета. Запазват се и съотношенията на процентите, които се поемат съответно от работодателя и служителя.

 

Средно с 2.6 на сто ще нараснат през следващата година минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии, като очакваният ръст на приходите вследствие на повишението ще е 22.7 млн. лв.. Договорени са минималните осигурителни прагове за над 40 икономически дейности със средно увеличение от 3 процента спрямо 2013. За икономическите дейности, за които не бе постигнато споразумение, нивата на минималните осигурителни прагове се запазват.

Споделяне

Още от България