Бюджетът на ЕС за тази година спасен, за 2013 г. не достигат 5 млрд. евро

Бюджетът на ЕС за тази година беше спасен, след като Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за отпускане на 6 млрд. евро за покриване на най-належащите нужди, съобщи пресслужбата на Европейската комисия.

В бюджета за 2012 г. не достигаха 8.9 млрд. евро за разплащане по всички програми на ЕС. България също е потърпевша от недостига на средствата, защото страната ни чака да ѝ бъдат възстановени 308 млн. евро.

Остатъкът от 2.9 млрд. евро за 2012 г. ще бъде преведен през следващата година, се казва в съобщението на Еврокомисията.

За по-голямата част от бенефициерите, като например участващите в студентската програма “Еразъм“, изследователи и предприятия ще бъдат възстановени всички суми за тази година.

Средствата, които се задържат за следващата година, ще послужат за покриване на разходи по проекти от структурните фондове, по-специално по тези, по които има временно преустановяване на плащанията.

Европейският парламент и Съветът са се споразумели общия бюджет за следващата година да бъде 132.8 млрд. евро. Тази сума е с 5 млрд. евро по-малко от предложението на Европейската комисия, което беше направено на базата на разчети, предоставени от 27-те държави членки.

Като има предвид извънредното прехвърляне на средства през 2012 г., Европейската комисията се опасява, че през есента на 2013 г. ЕС отново ще се изправи пред недостиг на средства в бюджета.

През 2013 г. основната част от бюджета на ЕС ще бъде изразходвана за подкрепа на икономическото развитие и конкурентоспособността в държавите членки (35.5 % от средствата се заделят за политиката на сближаване) и за подпомагане на земеделските производители (33.1 % се предоставят за общата селскостопанска политика).

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате да свърши служебното правителство?