Бюджетът на Европейския съюз за догодина е 106,3 млрд. евро.

Европейският парламент прие в четвъртък бюджета на ЕС за 2005 г., който е 106,3 млрд. евро, предаде ДПА.

Това е 1,004% от брутния национален продукт на 25-те страни в съюза.

Бюджетът за догодина е с 4,4% по-голям от този за 2004 г., което се дължи на пълното интегриране на новите страни-членки на ЕС, както и на реформата на общата селскостопанска политика на Съюза.

Първоначално Европейският парламент предложи бюджет от 111,2 млрд. евро, но след тежки преговори в края на ноември правителствата на 25-те страни-членки се договориха да спазват линията на ограничения.

Предвидените в новия бюджет средства за предприсъединителни помощи са 2,1 млрд. евро, от които за България и Румъния парите са 1,552 млрд. евро, а за Турция - 286,2 млн. евро.

За първи път в предприсъединителната стратегия е включена и Хърватия, която през 2005 г. ще получи 105 млн. евро. Предвидени са и 120 млн. евро в подкрепа на икономическото развитие на кипърската турска общност.

Още от Бизнес