Бюджетът на НОИ

Проектобюджетът на НОИ е в размер на 8.2 млрд. лева, от които от осигурителни вноски са 4 млрд. лева, 2.4 млрд. лева е трансферът на държавата като осигурител на всички работещи и 1.4 млрд. лева е трансферът на държавния бюджет заради недостига на средства в НОИ. Общият разход за пенсии е в размер на 7 млрд. лева, а около един милиард лева са разходите за обезщетения и социални помощи. От тях за общо заболяване и майчинство са предвидени 736.8 млн. лева, а 328.7 млн. лева са за обезщетения за безработица.

Осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ се увеличава с 1.8 пункта. Въвеждат се минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. : до 5400 лв. – 420 лв.; от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.; от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.; над 7500 лв. – 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 240 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 2000 лева. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се, които са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв. Запазват се всички размери на обезщетенията от тази година.

Удължава се периодът, от който се изчисляват обезщетенията за безработица и бременност и раждане съответно от 9 и 12 на 18 месеца.

За 2011 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?