Бюджетът набра 50 млн. лв. чрез преотворена емисия ДЦК

Бюджетът набра 50 млн. лв. чрез преотворена емисия ДЦК

Дълг за още 50 млн. лв. лв. пое Министерството на финансите, след като преотвори емисия десетгодишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 22 април 2025 година.

На проведен в понеделник аукцион бяха предложени книжа с номинална стойност 65 млн. лв. и одобрени поръчки за 50 млн. лева.

Постигната е среднопретеглена годишна доходност от 2.48 процента. Общият размер на подадените поръчки е достигнал 123.11 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.89, съобщиха от финансовото ведомство.
 
Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 197 базисни пункта.

Банките са придобили 34.80% от предложените на аукциона книжа, пенсионните фондове – 13.2%, застрахователните дружества – 6%. Общо 46 на сто от количеството  е придобито от други инвеститори.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?