Бюджетът продължава да трупа излишък

Бюджетът продължава да трупа излишък

Държавният бюджет отчете излишък от близо 1.113 млрд. лв. към края на август с очакване до края на септември сумата да набъбне до 1.266 млрд. лв. и да достигне 1.1 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ни. Така правителството продължава да увеличава средствата по сметките си, но вероятно те ще намалеят с оглед на наближаващите местни избори в края на октомври. Практиката на кабинета е да формира бюджети на излишъци, като залага по-ниски от реалните приходи, и след това да харчи единствено по своя преценка събраните в повече.

След като в края на юли бе отчетен бюджетен излишък от 3.225 млрд. лв., месец по-късно той се свива заради платените през август 1.2 млрд. долара на правителството на САЩ за изработката на изтребителите F-16. Очакванията са обаче отново да започне да се трупа и да към сегашния да се прибавят около 115 млн. лв. през септември.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото на касова основа към август 2019 г. е 1.1126 млрд. лв. То се формира от превишение на превишението на приходите над разходите с 1.0169 млрд. лв. и повечето евросредства с 95.6 млн. лв. повече от заложеното.

Приходите и помощите към септември 2019 г. се очаква да бъдат 32.8087 млрд. лв., което е 74.8 % от годишния разчет. Това е с 3.6451 млрд лв. повече спрямо деветмесечието на 2018 г. От министерството на финансите отчитат ръст на данъчните приходи с 2.1 млрд. лв., на неданъчните - с над 1.1 млрд. лв., а на европомощи и дарения – с 409 млн. лв.

Бюджетните разходи към септември 2019 г. са 31.5421 млрд. лв., което е 68.1 % от годишния разчет. Година по-рано разходите за деветмесечието са били 26.5 млрд. лв. Сегашното повишение се дължи не само на парите за изтребителите, но и ръста на бюджетните заплати с 10 на сто.

В европейския бюджет сме внесли 997.5 млн. лв., а от еврофондовете у нас са постъпили 1.557 млрд. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31 август е 10.3 млрд. лв., отчитат още от финансовото ведомство. 10 млрд. лв. се намират в депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 300 млн. лв. има да си взема бюджетът от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Според публикуваните в понеделник на сайта на ведомството данни, държавният дълг на страната е нараснал до 11. 971 млрд. лв. в края на август, което с около 100 млн. лв. повече в сравнение с предходния месец. Външният дълг обаче спада леко от 9.0306 млрд. лв. на 9.0272 млрд. лв. Вътрешният бюджетен дълг нараства до 2.9441 млрд. лв. заради емитираните държавни ценни книжа за нуждите на ведомството.

Споделяне

Още от България