Бюджетът с излишък от 107 млн. лева към края на август

Бюджетното е излязъл на плюс с 107.6 млн. лв. към края на август, въпреки очакванията за дефицит от 122 милиона лева, стана ясно от данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

За сравнение за същия период на 2011 г. е отчетено дефицит в размер на 731.1 млн. лв., или бюджетната позиция към август 2012 г. отчита номинално подобрение с 838.8 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

Приходите в бюджета към края на август 2012 г. са 17. 806 млрд. лева или 61.9% от разчетите за 2012 г. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията бележат номинален ръст от 9.6% или 1.564 млрд. лева.

От финансовото министерство отчитат, че това се дължи в най-голяма степен на ръста при косвените данъци, като нарастване има и при неданъчните приходи и помощите.

Общата сума на данъчните постъпления към края на август 2012 г. е 14 293.3 млн. лв., 66.2% от годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци са 2 680.7 млн. лв., което е 69.9% от планираните за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 3 513 млн. лв., което е 49.1% от годишния разчет.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България в общия бюджет на ЕС към 31 август 2012 г. възлизат на 17 698.7 млн. лв., което е 59.3% от годишния разчет. Спрямо същия период на предходната година се наблюдава нарастване при капиталовите разходи и социалните и здравноосигурителните плащания. Фискалният резерв е в размер на 6.9 млрд. лева.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?