Бюджетът с излишък от 1.6 млрд. лв. през април

Бюджетът с излишък от 1.6 млрд. лв. през април

Бюджетен излишък от 1.6014 млрд. лв. към април очаква Министерството на финансите, което в петък обяви данните за март и прогнозата за април. Това е с малко под 600 млн. лв. повече спрямо постигнатите с 1.0581 млрд. лв. приходи към края на март и представлява 1.6 на сто от прогнозния БВП за 2017 г.

Очакваните фискални приходи са към април 2017 г. се очаква да бъдат 12.0586 млрд. лв. или 34% от годишния разчет. Спрямо същия период на миналата година данъчните и неданъчните приходи нарастват със 780,5 млн. лв. (7,2%), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 16.7%.  

Бюджетните разходи, включително вноската на страната ни в европейския бюджет, се изчисляват на 10.4572  млрд. лв. Това е малко над миналогодишните разходи за същия период от 9.8187 млрд. лева. Нарастването се дължи на по-високите социални и здравноосигурителни плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на една от осигурителните вноски.

В бюджета на ЕС към края на април са внесени 285.6 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес