Бюджетът с излишък от 82 млн. лв. в края на юни

Бюджетът с излишък от 82 млн. лв. в края на юни

Държавният бюджет приключва юни с 82 млн. лв. излишък, съобщи привечер в сряда финансовото министерство. Оптимистичните данни идват след като преди месец финансовият план на страната бе на дефицит от 173 млн. лв.

По-добрите резултати през юни се дължат основно на по-високи постъпления от данък печалба. Това е и очаквана тенденция, защото финалният срок за внасяне на споменатия корпоративен данък бе отсрочено от 31 март на 30 юни заради пандемията.

По-добри са постъпленията и от ДДС, акцизи, данъка върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски и други..

Приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма към юни 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 24 720 млн. лв. (51.9 % от годишния разчет), като спрямо първото полугодие на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 3.3 млрд. лева.

Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 3.6 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0.3 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма заедно с вноската на България в бюджета на ЕС към юни 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 24 638 млн. лв., което е 46.9 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 19 821,4 млн. лева.

Значителният ръст на разходите през първото полугодие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към юни 2021 г. тези разходи са съществени.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към юни 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 796.9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?