Бюджетът си върна 70% от заема за КТБ

Фискът има да получава още 500 млн. лв. от кредита за покриване на гарантираните депозити

Бюджетът си върна 70% от заема за КТБ

Държавният бюджет си е възстановил 1.175 млрд. лв. и има да получава още 500 млн. лв. от отпуснатия през 2014 г. заем за изплащане на гарантираните депозити на граждани, организации и фирми във фалиралата КТБ.

На 3 декември 2014 г. фискът отпусна заем с размер до 2 млрд. лв. на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), от които институцията реално усвои 1.675 млрд. лв. Останалите около 2 млрд. лв., които бяха нужни за изплащане на гарантираните депозити в КТБ в общ размер на около 3.7 млрд. лв., бяха осигурени от натрупаните към онзи момент средства във фонда.

Въпреки че падежът на държавния заем е на 15 април 2020 г., ФГВБ предсрочно плати 1.145 млрд. лв. от сумата през декември 2016 г. Във вторник бяха изплатени още 30 млн. лв. от главницата, като по този начин на държавата са възстановени общо 1.175 млрд. лв.

ФГВБ планира да погаси оставащата главница в размер на 500 млн. лева също преди падежа на заема, съобщиха във вторник от Министерството на финансите.

Това ще стане след произнасяне на съда по несъстоятелността с окончателно решение по постъпилите жалби срещу одобрената от ФГВБ първа частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на КТБ, съобщиха още от МФ.

В края на февруари 2017 г. синдиците на КТБ разпределиха общо 534 млн. лв. сред нейните кредитори, от които най-голям е тъкмо ФГВБ. Според разпределението той ще получи общо 409 млн. лв., но това ще стане, след като мине съдебната процедура по обжалване на списъка.

От МФ отчетоха, че общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2017 г. възлиза на 104.6 млн. лв. Това обаче не е чиста "печалба" за фиска, защото за ползвания ресурс бюджетът също плаща лихви.

Що се отнася до лихвата, която ФГВБ плаща на фиска, тя е фиксирана и е в размер на 2.95% годишно, като лихвените плащания са дължими всяка година на 15 април.

Към края на юни 2017 г. Фондът за гарантиране на влоговете в банките има активи на стойност 493 млн. лв. под формата на ДЦК и влогове в БНБ. В същото време задълженията са му в размер на 1.6 млрд. лв., сочи статистиката на интернет страницата му.

Споделяне

Още от Бизнес