Бюджетът вече е на дефицит от 656 млн. лв.

Огромен ръст на разходите в сравнение с 2020 г.

Бюджетът вече е на дефицит от 656 млн. лв.

Бюджетът на държавата най-вероятно ще отчете дефицит от 656 млн. лв. още в края на месец март, става ясно от предварителните данни на Министерството на финансите.

За сравнение, през предходни години, включително в кризисната 2020 г., бюджетът преминаваше към дефицит едва през ноември. Към края на март 2020 г., тоест в самото начало на пандемичната криза, пък бе отчетен излишък от 1.4 млрд. лв., което значи, че влошаването на годишна база е с около 2 млрд. лв.

Тази година бюджетът е разчетен на дефицит от 4.9 млрд. лв. (3.9% от БВП).

Започва да намалява и фискалният резерв, чрез който се финансира дефицитът. В БНБ правителството държи 7.4 млрд. лв. към 26 март, а целият фискален резерв по данни на МФ е бил в размер на 8.8 млрд. лв. към края на февруари. Около 4.5 млрд. лв. от тази сума не би могла да се ползва за финансиране на текущ дефицит на бюджета, защото включва няколко защитени фонда като например Сребърния пенсионен фонд в размер на 3.3 млрд. лв.

От данните на МФ излиза, че проблемът не е в приходите в бюджета, а в разходите, които кабинетът "Борисов" значително разхлаби заради пандемията.

Според доклада на финансовото министерство към март 2021 г. данъчните и неданъчните приходи нарастват с 366 млн. лв. (3.6%) в сравнение със същия период на миналата година.

Влияние оказват променените в крайни срокове за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. и за плащане на корпоративния данък. "През 2020 г. предвид предприетите бързи мерки, свързани с началото на пандемията също бе удължен срокът по Закона за корпоративното подоходно облагане, но една част от данъчно задължените лица вече бяха подали годишна данъчна декларация за 2019 г., както и внесли изравнителна вноска по корпоративния данък в регламентирания срок – 31.03.2020 г.", посочва Министерството на финансите.

Разходите за първото тримесечие обаче значително надвишават миналогодишните – с 2.3 млрд. лв.

Причината за ръста са мерките за борба с Covid-19 и преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията - мярката "60/40" ("80/20"), схемата "Запази ме", подкрепата с оборотен капитал от НАП и др.

Разходите за пенсии са увеличени с 320 млн. лв. само за добавките в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до март. Отделно са увеличените средства заради вдигането на минималната пенсия и заради ефекта от актуализацията през юли 2020 г.

Отчитат се и по-високи разходи в здравеопазването - за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с Covid-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на сестрите - 360 лв. и на санитарите - 120 лв.

В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, като това се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други, отчита още МФ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес