Бюджетен излишък от 67 млн. лв. отчетен в края на май

Бюджетен излишък от 67 млн. лв. отчетен в края на май

Бюджетното салдо за май 2012 г. за втори пореден месец е положително от 284.4 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите.

По този начин бюджетната позиция с натрупване за петте месеца на 2012 г. вече е положителна и към края на май по консолидирания бюджет се отчита минимално превишение на приходите над разходите в размер на 67.4 млн. лв., което се формира от излишък по националния бюджет в размер на 334.5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 267 млн. лева.

Съпоставена със същия период на предходната година бюджетната позиция по КФП се подобрява с 665 млн. лв. (0.8% от БВП), което основно е за сметка на подобрението на салдото по националния бюджет с 802.5 млн. лв. (1.0% от БВП), докато дефицитът по европейските средства нараства със 137.6 млн. лв. (0.2% от БВП).

Подобрението в бюджетната позиция спрямо предходната година е изцяло за сметка на по-доброто представяне в приходната част на бюджета.

При разходите се отчита номинален ръст от 3.3%, който е свързан с нарастването на разходите по европейските програми, докато разходите по националния бюджет се свиват с 39.9 млн. лв. (0.04%).

Фискалният резерв към 31.05.2012 г. е в размер на 5.0 млрд. лева.

Споделяне

Още от Бизнес