Бюджетните приходи в края на ноември 2005 г. са 10,6 млрд. лв., а разходите – 9 млрд. лв.

В края на ноември 2005 г. приходите в републиканския бюджет са 10,6 млрд. лв. или с 1,3 млрд. лв. (14.3%) повече спрямо края на същия месец на 2004 г., съобщи в четвъртък правителствената информационна служба, като цитира поредния месечен доклад на министъра на финансите Пламен Орешарски за бюджетното изпълнение през 2005 г.

Данъчните приходи в края на разглеждания месец на миналата година са 8,8 млрд. лв. или с малко над 1,1 млрд. лв. (14,9%) повече от същия месец на 2004 г. Основен фактор за по-високите данъчни приходи е нарастването на постъпленията от косвени данъци.

Събрани са общо 6,6 млрд. лв. или 102,2% от предвидените за 2005 г. Те нарастват с над 1 млрд. лв. или с 19,5% спрямо ноември 2004 г.

Постъпленията от преки данъци са 2,2 млрд. лв. или 94,2% от годишния разчет. Спрямо същия период на 2004 г. те нарастват с 3,1% или с 67 млн. лв.

Неданъчните постъпления са 1,8 млрд. лв. или 109,3% от заложените за 2005 г.

Бюджетните разходи в края на ноември м. г. са близо 9 млрд. лв. Нелихвените разходи са 5,2 млрд. лв.

Извършените лихвени плащания по републиканския бюджет са 654,6 млн. лв. или 82,7% от предвидените за годината. Нетният размер на трансферите по републиканския бюджет е 3,1 млрд. лв.

На общините са предоставени близо 1,4 млрд. лв. От тях държавният трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица е 710 млн. лв., субсидията от централния бюджет е 571 млн. лв., трансферът от други бюджети е 112 млн. лв., а възстановената субсидия от предходни години в централния бюджет - 0,5 млн. лв.

На Националния осигурителен институт са преведени 953 млн. лв. Съдебната система е получила 176,1 млн. лв., което е с 25,5% повече в сравнение с 2004 г.

Излишъкът по републиканския бюджет в края на ноември м. г. е 1,6 млрд. лв.

Фискалният резерв е 5,3 млрд. лв., сочат данните от доклада на финансовия министър.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?